årsmöte

Valberedningens nomineringar till årsmöte 2020


Nedan följer valberedningens nomineringar till ett antal styrelseposter till verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Vid årsmötet den 16 mars 2020 beslutar medlemmarna om förslaget godtas. 

Ordförande: Karin Forseke (omval, två år) 

Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Karin har suttit som ledamot och sedermera ordförande för styrelsen under de senaste två verksamhetsåren, och visat på djupt engagemang för föreningens vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld. Med sin kompetens och sitt breda nätverk har hon med stor framgång bidragit till att föreningen fått allt bättre möjligheter till att nå ut till fler stödsökande. Med bakgrund i finansbranschen i USA, Storbritannien och Sverige har hon omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Karin är för närvarande verksam i ett antal styrelser, bl.a. för AI baserade bolaget Greater Than AB, Drottningholms Slottsteater och Cambridge Judge Business School. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat alla hennes uppdrag, bl.a. som rådgivare till Nobel Women’s Initiative (NWI) och för organisationen Sojourn som ger skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och barn. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse även kommande åren.

Sekreterare: Åsa Fröding (omval, två år) 

Valberedningen nominerar Åsa Fröding till posten som sekreterare i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Åsa har varit en uppskattad och aktiv volontär i Föreningen Storasyster redan sedan för sju år sedan. Som sekreterare i styrelsen de gångna verksamhetsåren har Åsa varit mycket uppskattad för sin lyhördhet och pålitlighet. Hennes perspektiv och kunskaper som långvarig medlem och volontär i föreningen lyfts särskilt fram med stor uppskattning. Med sitt brinnande engagemang för såväl Föreningen Storasysters stödverksamhet som föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, anser valberedningen Åsa vara en tillgång för styrelsen även kommande verksamhetsår. 

Kassör: Inger Malm (omval, två år)

Valberedningen nominerar Inger Malm till posten som kassör i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022. Inger har sedan hon blev medlem i Föreningen Storasyster för fem år sedan varit aktivt engagerad i styrelsens ekonomiska verksamhet. Som civilekonom med mångårig erfarenhet av arbete som bl.a. ekonomichef och controller, har hennes kunskaper varit mycket uppskattade i Föreningen Storasysters styrelse de senaste fyra verksamhetsåren. Med ett stort engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld anser valberedningen Inger vara en fortsatt stor tillgång för styrelsen.

Ledamot: Birgitta Henriksson (nyval, ett år) 
Valberedningen nominerar Birgitta Henriksson till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse för verksamhetsåret 2020/2021. Birgitta har en lång och gedigen erfarenhet av kommunikations- och finansbranschen och är idag partner på Fogel & Partners. Med sin bakgrund kan hon bidra med mycket värdefull kunskap, inte minst inom kommunikation där hon redan påbörjat ett viktigt arbete med föreningens positionering. Hon uttrycker även en hög ambition för föreningens framtid, både vad gäller finansiering och att nå ut till såväl stödsökande som andra viktiga parter. Sammantaget anser valberedningen att Birgitta, med både hennes engagemang och kunskap i beaktning, kommer att vara en stor tillgång för föreningens långsiktiga utveckling.

Ledamot: Nils Marcks von Würtemberg (nyval, ett år) 

Valberedningen nominerar Nils (Nicke) Marcks von Würtemberg till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2020/2021. Nicke har senaste verksamhetsåret suttit som suppleant i Föreningen Storasyster och har visat på stort engagemang för föreningens vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld. Med Nickes breda nätverk väntas han fortsätta kunna bidra till föreningens ambitioner om att stärka organisationen både ekonomiskt och nätverksmässigt. Nicke har även värdefull kunskap om rättsväsendet och har en bakgrund som jurist och civilekonom. Nicke arbetar som Senior Loan Manager hos Swedfund International AB.

Suppleant: Fabian Månsson (nyval, ett år) 
Valberedningen nominerar Fabian Månsson till posten som suppleant i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021. Fabian är ny medlem i Föreningen Storasyster och har en lång bakgrund från företagande i Sverige och USA, bl.a. som CEO för H&M och Eddie Bauer. Han har omfattande erfarenhet av styrelsearbete och ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor. Med Fabians gedigna erfarenhet från näringslivet och med sitt breda kontaktnät anser valberedningen Fabian vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande året.

Suppleant: Sanna Lindberg (nyval, ett år) 
Valberedningen nominerar Sanna Lindberg till posten som suppleant Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2020/2021. Med en lång bakgrund inom H&M-koncernen både i Sverige och internationellt har Sanna både ett stort nätverk och en värdefull erfarenhet av jämställdhetsarbete och näringsliv. Sanna visar dessutom ett varmt engagemang för föreningens verksamhet och att nå ut med föreningens budskap, samt en stor förståelse för de utmaningar föreningen står inför. Valberedningen anser därmed Sanna vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande året.

Tags: No tags

Comments are closed.