Styrelse och organisation

Storasysters styrelse består av 6 ledamöter samt 2 suppleanter. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per år.

Har du en fråga kring styrelsens arbete eller av annan anledning vill komma i kontakt med styrelsen? Mejla oss gärna på styrelsen@storasyster.org

Storasysters styrelsemedlemmar

Karin Forseke

Ordförande

Inger Malm

Kassör

Åsa Fröding

Sekreterare

Nils Marcks von Würtemberg

Ledamot

Birgitta Henriksson

Ledamot

Isabelle Colman

Ledamot

Fabian Månsson

Suppleant

Sanna Lindberg

Suppleant