Rapporter och publikationer

Storasyster publicerar löpande rapporter kring sexuellt våld
för att bidra till kunskapsspridning och opinionsbildning i syfte
att öka medvetenheten och minska tabun kring ämnet. 
Här hittar du ett urval av dem samt utvalda publikationer.

Storasysters rapporter

Storasysters verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2019