Barn-och-sexuellt-trauma

Kvällsföreläsning – Barn och sexuellt trauma

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om barn och sexuellt trauma. Föreläsningen kommer lyfta risk- och friskfaktorer, vanliga varningssignaler på utsatthet samt varför vuxnas respons på utsattheten är av största vikt. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.


Datum: 5 oktober 2020
Tid: 18.00 – 19.00
Plats: Zoom. Länk publiceras i Facebook evenemanget närmare föreläsningens datum, du hittar Facebook evenemanget här.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig.

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

VARMT VÄLKOMNA

Lunchföreläsning 15 oktober

Lunchföreläsning – Att bemöta personer utsatta för sexuellt våld

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning online om hur vi bemöter personer utsatta för sexuellt våld.Föreläsningen är en introduktion till hur vi arbetar med vår målgrupp i vår samtalsmottagning. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor. Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 15 oktober 2020
Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Zoom. Länk publiceras i Facebook evenemanget närmare föreläsningens datum, som du hittar här.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

VARMT VÄLKOMNA 

Frukostföreläsning 9 oktober

Frukostföreläsning – Utsatthet i skolan

Storasyster bjuder in till frukostföreläsningen – Utsatthet i skolan. Föreläsningen kommer lyfta barns utsatthet för sexuellt våld i skolan, vanliga varningssignaler på utsatthet samt vilka allvarliga konsekvenser våld kan ge. Det kommer även erbjudas tillfälle att ställa frågor.Föreläsningen vänder sig till yrkesverksamma och privatpersoner och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 9 oktober 2020
Tid: 08.00 – 08.50
Plats: Zoom. Länk publiceras i Facebook evenemanget närmare föreläsningens datum. Facebook evenemanget hittar du här.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig.

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

VARMT VÄLKOMNA 

Lunchföreläsning 28 september

Lunchföreläsning – Sexuellt våld i nära relationer

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om sexuellt våld i nära relationer. Föreläsningen kommer lyfta sexuellt våld i familj, parrelation och andra nära relationer. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 28 September 2020
Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Zoom. Länk publiceras i Facebook evenemanget närmare föreläsningens datum. Här hittar du Facebook evenemanget för föreläsningen.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

VARMT VÄLKOMNA 

Frukostföreläsning

Frukostföreläsning – Varför berättar hen inte?

Storasyster bjuder in till frukostföreläsningen – Varför berättar hen inte? Föreläsningen kommer lyfta kort- och långsiktiga konsekvenser av sexuellt våld, varför så många väljer att inte berätta om utsatthet samt varför andra människor och samhällets responser är avgörande. Det kommer även erbjudas tillfälle att ställa frågor.Föreläsningen vänder sig till yrkesverksamma och privatpersoner och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.


—————————————————————

Datum: 23 september 2020
Tid: 08.00 – 08.45
Plats: Zoom. Länk kommer att delas i Facebook evenemanget närmare föreläsningens datum. Här hittar du Facebook evenemanget för föreläsningen.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig.


—————————————————————

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

VARMT VÄLKOMNA

Lunchföreläsning-21-sep

Lunchföreläsning – Barn och sexuellt trauma

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om barn och sexuellt trauma.Föreläsningen kommer lyfta risk- och friskfaktorer, vanliga varningssignaler på utsatthet samt varför vuxnas respons på utsattheten är av största vikt. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor. Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.


—————————————————————

Datum: 21 September 2020
Tid: 12.00 – 13.00

Plats: Zoom. Länk kommer att delas i Facebook evenemanget närmare föreläsningens datum. Här hittar du Facebook evenemanget för föreläsningen.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig
—————————————————————

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

VARMT VÄLKOMNA 

Cecilia 3 sep

Nu behöver vi kraftsamla för att motverka sexuella övergrepp

Storasyster arbetar outtröttligt för att förebygga och motverka sexuella övergrepp. En viktig del är det preventiva arbetet mot pornografi. Barn och unga behöver få en rimlig bild av sex och samtycke, och då krävs det en omfattande sexualundervisning, som inte utgår ifrån porren. Vi är därför glada över att regeringen nu kom med beslutet om att införa nya examensmål i lärarutbildningen för att alla lärare som examineras ska ha rätt kompetens att undervisa ”sex och relationer”. 

– Det är en milstolpe i vårt arbete och något vi har efterfrågat under en lång tid. Sexualundervisningen är en central del i arbetet för motverka porrens skadeverkningar och sexuella övergrepp, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare på Storasyster. 

Däremot saknas det en plan för fortbildning i sexualkunskap för redan verksamma lärare. 

– Storasyster vill att regeringen tar fram en plan för att även inkludera att verksamma lärare får en fortbildning i sexualkunskap för att skapa en jämlik sexualundervisning, säger Cecilia. 

Regeringen har även gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga och att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld. 

– En tredjedel av alla unga kvinnor i Sverige har utsatts för ett eller flera sexualbrott. Det är ett enormt samhällsproblem. Vi är därför väldigt glada över att Brå har fått uppdraget att kartlägga åtgärder mot våld i nära relationer bland unga, säger Cecilia Bödker Pedersen.

Storasyster arbetar förebyggande, stödjande och opinionsbildande för att aktivt motverka sexuella övergrepp. Vi har tidigare listat en mängd åtgärder som behövs för att skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld. Ta del av våra förslag på åtgärder i våra rapporter här.

Som en del av arbetet för att motverka våld i nära relationer bland unga samt att skapa en bättre sexualundervisning för att motverka porrens skadeverkningar finns Storasyster tillgängliga för att bidra med vår kunskap och expertis. Vi erbjuder föreläsningar om sexuellt våld och sexualitetsproblematik efter utsatthet samt utbildningar i bemötande, förebyggande arbete och hur en kan hantera svåra samtal. Våra föreläsningar och utbildningar riktar sig till yrkesverksamma som möter utsatta, skolungdomar samt kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.

Nu behöver vi kraftsamla för att motverka sexuella övergrepp. Tillsammans skapar vi ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.  

Läs mer om regeringens uppdrag till Brå här. 

Läs mer om regeringens beslut om sexualundervisningen här. 

16 sep lunchföreläsning- evenamng

Föreläsning: Att arbeta med utsatta tonåringar

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om att arbeta med tonåringar med erfarenhet av sexuellt våld.

Föreläsningen kommer lyfta utsatthet bland tonåringar, konsekvenser av utsatthet, vanliga varningssignaler på utsatthet samt varför många unga inte berättar om utsattheten. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 16 September 2020
Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Zoom (länk kommer delas närmare föreläsningens datum).

Föreläsningen är gratis och du behöver inte anmäla dig

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@foreningenstorasyster.se

Läs mer och delta här.

7 september kvällsföreläsning

Föreläsning: Att bemöta personer utsatta för sexuellt våld

Storasyster bjuder in till föreläsning online om hur vi bemöter personer utsatta för sexuellt våld!

Föreläsningen är en introduktion till hur vi arbetar med vår målgrupp i vår samtalsmottagning. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor samt möjlighet att lära sig mer om vad vi erbjuder för föreläsningar och utbildningar för yrkesverksamma.

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 7 september 2020
Tid: 18.00 – 19.00
Plats: Zoom – länk: (länk kommer delas i evenemanget på Facebook närmare föreläsningens datum).

Föreläsningen är gratis och du behöver inte anmäla dig

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@foreningenstorasyster.se

Läs mer om föreläsningen och delta här

frukostföreläsning ny

Frukostföreläsning – Varför berättar hen inte?

Storasyster bjuder in till frukostföreläsningen – Varför berättar hen inte?

Föreläsningen kommer lyfta kort- och långsiktiga konsekvenser av sexuellt våld, varför så många väljer att inte berätta om utsatthet samt varför andra människor och samhällets responser är avgörande. Det kommer även erbjudas tillfälle att ställa frågor.

Föreläsningen vänder sig till yrkesverksamma och privatpersoner och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

—————————————————————

Datum: 26 augusti 2020
Tid: 08.00 – 08.45
Plats: Zoom (länk kommer delas i vårt Facebook evenemang närmare föreläsningens datum)

Föreläsningen är gratis och du behöver inte anmäla dig

Läs mer i vårt evenemang på Facebook här!
—————————————————————

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@foreningenstorasyster.se