Stöd oss och hjälp oss att hjälpa!

Tack vare stöd från bl.a. privatpersoner, företag och bidragsgivare kan vi bedriva och utveckla vår verksamhet. Storasyster är en förhållandevis liten organisation, ett litet bidrag till oss ger stor effekt.

Ditt stöd kan bestå av pengar, tjänster eller andra gåvor. Bidrag och donationer går bland annat till att bekosta: lokalhyra, handledning, vidareutbildning, material, aktiviteter och evenemang för våra stödsökanden, annonsering, tryckkostnader, utbildningar m.m. Du kan även erbjuda dina tjänster gratis, som till exempel: grafisk formgivning, marknadsföring, catering och liknande.

Du kan stödja oss på olika sätt. Du kan donera, bli medlem eller engagera dig som volontär.

Storasyster har 90-konto och vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Bankgiro
900-6792

Uppge namn eller företagsnamn och e-post och märk talongen: “Gåva”.

Swisha!
900 67 92

Är du eller ditt företag intresserade av att stödja Storasyster?

Vi är öppna för samarbeten med företag och organisationer som står bakom vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Du är varmt välkommen att höra av dig till vår insamlingsansvarig Saga för att diskutera vad ett samarbete skulle kunna innebära.

Välkommen att kontakta insamlingsansvarig Saga på saga@storasyster.org eller mobil 070 090 63 72

Vi får stöd av


Våra partners