Om Storasyster

Storasyster är med sina 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi tar årligen emot över 2500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att förebygga sexuellt våld inom tre fokusområden: förebyggande, stödjande och opinionsbildande.

Storasyster grundades 2012 och drevs under två år helt på ideell basis. Idag har vi 7 anställda på vårt kansli i Stockholm.

Vi får stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Postkodsstiftelsen, Stockholms stad och Region Stockholm.

Storasyster tilldelades Kvinnofridspriset 2019 av Operation Kvinnofrid.

Storasyster har 90-konto och vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Organisationsnummer: 802465-2169
Bankgiro: 900-6792

Vi erbjuder stöd genom: 

  • Mejl- och chattjour
  • Chattsystrar/chattbröder (stödperson online) 
  • Juridisk rådgivning 
  • Medföljning 
  • Samtalsmottagning med stöd och traumabearbetning enskilt eller i grupp

Vi erbjuder även föreläsningar kring sexuellt våld för att bidra till kunskapsspridning och opinionsbildning i syfte att öka medvetenheten och minska tabut kring ämnet. Vi publicerar löpande rapporter på området och har även tagit fram söktjänsten stödefterövergrepp.se där vi listar verksamheter som kan ge stöd till vår målgrupp. Vi har även skapat webbplatsen låtossprataomsex.nu till stöd för personer som upplever sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld.

Personal

Storasyster har kontor och samtalsmottagning på Kungsholmen i Stockholm. Du kan läsa mer om personalen om du klickar nedan.

Volontärer

Storasyster har 140 volontärer som är ett värdefullt stöd för utsatta personer och gör verklig skillnad i deras liv. Våra volontärer bemannar vår chattjour, är chattsystrar, medföljande systrar eller engagerade som kommunikatörer.

Styrelse och organisation

Storasysters styrelse består av ordförande, 4 ledamöter samt 1 suppleant. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per år.

Integritetspolicy

Storasyster arbetar både stödjande, förebyggande och opinionsbildande inom vårt verksamhetsområde. Organisationen hanterar därför personuppgifter av varierande slag och i olika sammanhang. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i din kontakt med oss. Därför kan du här läsa om hur dina personuppgifter behandlas hos oss – i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakta gärna oss om du har några frågor. Du har alltid rätt att begära ut dina personuppgifter och/eller få dem ändrade eller raderade. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner.

Om du söker stöd hos oss

Grunden för vårt stöd online är att du ska kunna vara anonym i din kontakt med Storasyster. I vårt stöd offline behöver vi oftast dina personuppgifter för att kunna administrera kontakten. Dessa samlas då in med ditt samtycke.

Om du väljer att lämna personuppgifter till oss sparar vi dem i upp till två år efter att kontakten har förmedlats. Detta är för att vi ska kunna samordna kontakten, ge dig uppföljande stöd om du önskar och för att kunna föra viktig statistik kring vår målgrupp. 

Endast behörig personal på Storasyster har tillgång till personuppgifter som du har lämnat till oss. Tekniskt ansvarig hos leverantören av vårt chattsystem har tillgång till systemet och har enligt upprättat personuppgiftsbiträdesavtal förbundit sig till samma tystnadslöfte som organisationens personal. Läs mer om tystnadslöfte längre ner. 

Online-stöd

Samtalen som förs i vårt chattsystem sparas i 15 månader i handledning- och utbildningssyfte. Därefter raderas de. Anledningen är att vi vill kunna kvalitetssäkra kontakterna, säkerställa att stödet blir så bra som möjligt och kontakten så givande som möjligt för dig. Endast behörig personal har tillgång till loggarna.

Chattsystemet registrerar IP-adresser. Registreringen påverkar inte din anonymitet gentemot Storasyster utan är en övergripande teknisk funktion för att se till att så många som möjligt kan få stöd och samtidigt minska risken att oseriösa personer tar tid från dig som söker stöd hos oss. 

I mejljouren raderas alla mejl efter två år.

Offline-stöd 

I våra stödfunktioner offline behöver vi oftast dina personuppgifter för att kunna administrera kontakten. Dessa samlas då in med ditt samtycke. Vi har vi endast de uppgifter som du har valt att lämna till oss och du kan när som helst be att få dessa raderade efter avslutad kontakt. 

Tystnadslöfte

All personal och alla volontärer på Storasyster arbetar under tystnadslöfte. Det betyder att våra volontärer inte delar med sig av information till någon utanför organisationen – varken det du berättar för dem eller vem du är. Vår anställda personal kan komma att bryta tystnadslöftet om vi behöver göra en orosanmälan. Detta sker i så fall alltid i samråd med dig. 

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt är den plikt som vissa myndigheter eller yrkesroller har att anmäla till Socialtjänsten om en misstänker att ett barn far illa. Detta kallas att göra en orosanmälan. Vi som arbetar eller är volontärer på Storasyster har ingen anmälningsplikt eftersom vi är en ideell organisation. Men vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med Socialtjänsten eller gör en orosanmälan för dig om du är under 18 år och vill ha vår hjälp med detta. 

I de fall där du är minderårig och själv väljer att lämna dina personuppgifter till oss och vi är oroliga för att du inte har det bra, kan vi komma att göra en orosanmälan. Men du kan alltid vara anonym hos oss och vi gör aldrig en anmälan utan att först diskutera det med dig.

Övriga kontakter

Alla har inte kontakt med oss inom ramen för vår stödjande verksamhet, eftersom Storasyster också bedriver ett opinionsbildande och förebyggande arbete och dessutom är en medlemsorganisation med medlemmar som har kontinuerlig kontakt med oss. För oss är det viktigt att alla känner sig trygga i hur vi hanterar uppgifter. 

När du exempelvis blir medlem, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller deltar i någon av våra utbildningar får du alltid godkänna att vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Dessa sparas så länge det är relevant för vår verksamhet och tidsrymden anges alltid vid ditt godkännande. 

Mejl och övrig information som inkommer till Storasyster rensas regelbundet och sparas i två år eller i undantagsfall något längre om den är relevant för vår verksamhet under en längre tidsperiod. 

Ansvariga

Personuppgiftsansvarig: 

Cecilia Bödker Pedersen

cecilia@foreningenstorasyster.se

076 634 34 36

 

Dataskyddsombud: 

Frida Svanberg

frida@foreningenstorasyster.se

070 483 17 73

Storasyster i media

FÖR PRESSFRÅGOR:

Cecilia Bödker Pedersen
Verksamhetschef, Pressansvarig
Mobil: 0766-343436
cecilia@foreningenstorasyster.se

Våra projekt
Vi är medlemmar i