Om Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till dig som anhörig.

Genom kraftfull och normbrytande opinionsbildning främjar Föreningen Storasyster nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Ingen ska behöva vara ensam i det trauma ett sexuellt övergrepp kan innebära.

Vi erbjuder stöd och gemenskap av personal och volontärer varav vissa av oss har egna erfarenheter av sexuella övergrepp i olika former. Vi arbetar även aktivt för att förebygga sexuellt våld.

Allt stöd som tillhandahålls av våra volontärer är kostnadsfritt. Vi har tystnadslöfte.

Vi vänder oss till alla oavsett könsidentitet, från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag. Vi har ingen övre åldersgräns. Vi har hela Sverige som upptagningsområde.

Föreningen Storasyster arbetar inom tre fokusområden: förebyggande, stödjande och opinionsbildande.

Föreningen Storasyster ska med alla medel arbeta för nolltolerans mot sexuella övergrepp i samhället genom att erbjuda ett personligt stöd till utsatta. Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Vi erbjuder följande stödinsatser:
– mejl- och chattjour
– chattsystrar
– medföljning
– samtalsmottagning med stödsamtal eller traumabehandling utifrån KBT
– samtalsgrupper
– juridisk rådgivning
– sexologisk rådgivning

Vi erbjuder även föreläsningar kring sexuellt våld för att bidra till kunskapsspridning och opinionsbildning, för att öka medvetenheten, minska tabun kring ämnet samt för att arbeta förebyggande.

Föreningen Storasyster grundades 2012 av Sanna Karlberg fd Bergendahl. Idag har vi 7 anställda och över 130 volontärer. Vi får stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Brottsoffermyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Postkodsstiftelsen och Region Stockholm och Stockholm stad.

Organisationsnummer: 802465-2169
Bankgiro: 900-6792

Personal

Föreningen Storasyster har kontor och samtalsmottagning på Kungsholmen i Stockholm. Du kan läsa mer om personalen om du klickar nedan.

Styrelse och organisation

Föreningen Storasysters styrelse består av ordförande, 4 ledamöter samt 1 suppleant. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per år.

Har du en fråga kring styrelsens arbete eller av annan anledning vill komma i kontakt med styrelsen? Mejla oss gärna på styrelsen@foreningenstorasyster.se

Klicka på bilderna för mer information om varje styrelsemedlem!

Karin Forseke – Ordförande

Paul Lacopie – Ledamot

Inger Malm – Kassör

Anna Telg – Ledamot

Åsa Fröding – Sekreterare

Föreningen Storasyster i media

FÖR PRESSFRÅGOR:

Cecilia Bödker Pedersen
Verksamhetschef, Pressansvarig
Mobil: 0766-343436
cecilia@foreningenstorasyster.se

Våra projekt
Vi är medlemmar i