Om Storasyster

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi tar årligen emot över 2 500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld inom tre fokusområden: prevention, stöd och opinionsbildning.

Storasyster grundades 2012 och drevs under två år helt på ideell basis. Idag har vi 8 anställda på vårt kansli i Stockholm.

Vi får stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Postkodsstiftelsen, Stockholms stad och Region Stockholm.
Storasyster tilldelades Kvinnofridspriset 2019 av Operation Kvinnofrid.

Storasyster har 90-konto och vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Organisationsnummer: 802465-2169
Bankgiro: 900-6792

 

Vi erbjuder stöd genom: 

  • mejl- och chattjour
  • chattsystrar/chattbröder (stödperson online) 
  • juridisk rådgivning 
  • medföljning till polis, vård- eller behandlingsinstanser
  • samtalsmottagning med stödsamtal och traumabearbetning
  • samtalsgrupper för utsatta och för anhöriga

Storasysters förebyggande och opinionsbildande arbete syftar till att öka medvetenheten om och minska förekomsten av sexuellt våld i samhället. För att höja kunskapen om ämnet erbjuder vi utbildningar och föreläsningar. Storasyster publicerar löpande rapporter på området och har även tagit fram söktjänsten stödefterövergrepp.se där vi listar verksamheter som kan ge stöd till vår målgrupp samt webbplatsen låtossprataomsex.nu till stöd för personer som upplever sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld. 

Personal

Storasyster har kontor och samtalsmottagning på Kungsholmen i Stockholm. Du kan läsa mer om personalen om du klickar nedan.

Volontärer

Storasyster har 140 volontärer som är ett värdefullt stöd för utsatta personer och gör verklig skillnad i deras liv. Våra volontärer bemannar vår chattjour, är chattsystrar, medföljande systrar eller engagerade som kommunikatörer.

Styrelse och organisation

Storasysters styrelse består av ordförande, 4 ledamöter samt 1 suppleant. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per år.

Integritetspolicy

Storasyster arbetar både stödjande, förebyggande och opinionsbildande inom vårt verksamhetsområde. Organisationen hanterar därför personuppgifter av varierande slag och i olika sammanhang. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i din kontakt med oss. Därför kan du här läsa om hur dina personuppgifter behandlas hos oss – i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Storasyster i media

FÖR PRESSFRÅGOR:

Cecilia Bödker Pedersen
Generalsekreterare, 

Pressansvarig

Mobil: 0766-343436
cecilia@storasyster.org

Våra projekt
Vi är medlemmar i