Föreläsningar om sexuella övergrepp och våldtäkt

Vi erbjuder föreläsningar om sexuellt våld, för att verka förebyggande och opinionsbildande genom att bidra till kunskapsspridning, påverka attityder samt öka medvetenheten och minska tabut kring ämnet. Vi erbjuder utbildningar i bemötande, förebyggande arbete, porr kopplat till sexuellt våld samt hur en kan hantera svåra samtal. Vi erbjuder även föreläsningar om svårigheter till sex och relationer kopplat till erfarenheter av sexuellt våld. Våra föreläsningar och utbildningar riktar sig till skolungdomar, yrkesverksamma som möter människor i olika åldrar samt kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.

Vi erbjuder flertalet olika föreläsnings- eller utbildningspaket och kan också skräddarsy en föreläsning eller utbildning utifrån vad ni önskar. Vi som föreläser är vana föreläsare och utbildare. Hör gärna av er med era önskemål

Visste du att 1 av 3 kvinnor har blivit utsatta för sexuellt våld?

Trots det har mer än 50% av dem som söker stöd hos oss som aldrig tidigare berättat för någon om övergreppet och bara 12 % har anmält brottet de blivit utsatta för. I de flesta fall är vi den första som de vågar och orkar berätta för. 
Att vi får möjlighet att ge stöd åt personer som annars inte syns i den officiella brottstatistiken gör att vi har en unik inblick i hur sexuella övergrepp påverkar en människa och vilka konsekvenser utsattheten kan ge. Vi är experter på att utbilda i bemötande och i hur en kan förebygga utsatthet och vi delar gärna med oss av vår kunskap! 

0
anmäler sexualbrott varje år
Hur stort tros mörkertalet vara?
85%
98%
brottsutsatta är kvinnor och tjejer
48%
av de som anmäler är under 18 år

Vill ni boka en föreläsning?

För bokning, frågor och priser vänligen kontakta julia@storasyster.org eller fyll i formuläret nedan. 

Nedladdningsbart material