Annonsering lansering SEÖ

Vi lanserar Stödefterövergrepp.se!

 

Stödefterövergrepp.se är en webbsida som samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Sidan riktar sig till utsatta, dess anhöriga och till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.

– Storasyster har under en tid sett behovet av att samla information om olika stödverksamheter på en och samma plats. Vi har nu, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, kunnat utveckla och lansera Stödefterövergrepp.se som vi hoppas kan fylla det behovet, säger Föreningen Storasysters verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen.

Mäns våld mot kvinnor, barn och transpersoner är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. När kvinnor och flickor utsätts för sexuellt våld av män och killar ska de kunna få ett bra stöd och bemötande, för att i förlängningen kunna ha samma rätt som män att kunna utforma och ha makten över sina egna liv. Att ha erfarenheter av sexuellt våld påverkar i många fall kvinnors och flickors psykiska och fysiska hälsa.

– Vår förhoppning är att en ökad tillgång till information om olika stödinstanser, för både utsatta, anhöriga och yrkesverksamma, ska kunna förbättra stödet för utsatta. Genom ökad tillgänglighet till information om olika stödinstanser kan bl.a kvinnors och flickors hälsa förbättras. Vår önskan är att Stödefterövergrepp.se ska kunna vara en liten pusselbit för ett mer jämställt samhälle där utsatta får stöd efter ett sexuellt övergrepp, säger projektledare Linnéa Hall.

Stödefterövergrepp.se samlar bland annat ideella föreningar, kommunala stödinstanser och vård- och hälsoinrättningar som på olika sätt ger stöd efter ett sexuellt övergrepp. På sidan har du möjlighet att filtrera mellan regioner, på olika typer av stödfunktioner och verksamheter. Du kan även välja mellan olika inriktningar/kompetenser, t.ex hitta verksamheter som ger stöd- och kompetensutveckling till yrkesverksamma genom föreläsningar om sexuellt våld.

Stödefterövergrepp.se är en del av projektet “Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld” som drivs av Storasyster och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

För frågor – kontakta projektledare Linnéa Hall
linnea@foreningenstorasyster.se
079-075 95 09

Tags: No tags

Comments are closed.