Enkät

VI LANSERAR ENKÄT OM SEXUELLT VÅLD!

Har du utsatts för någon form av sexuellt övergrepp och vill delta i en enkätstudie?

Enkäten har tagits fram av Föreningen Storasyster och vänder sig till dig som har erfarenheter av sexuella övergrepp av olika slag och som är 13 år eller äldre, oavsett könsidentitet.

Enkäten innehåller frågor om sexuella övergrepp, psykiskt mående och om kontakt med olika typer av stödinstanser. Du är helt anonym och väljer själv vilka frågor du vill besvara. Genom att svara på frågorna bidrar du med viktig kunskap kring hur personer som utsatts för sexuella övergrepp mår och vilket stöd de har fått. Svaren kommer sedan ligga till grund för en skriven rapport som syftar till att öka kunskapen om personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp för att på så sätt kunna förbättra stödet för utsatta.

Enkäten tar ca 6 minuter att besvara.

Du hittar enkäten HÄR.

Enkäten är en del av det MUCF-finansierade projektet “Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld”.

– Har du några frågor kring enkäten eller projektet: kontakta projektledare Linnéa Hall, linnea@foreningenstorasyster.se.
– Önskar du stöd efter att du besvarat enkäten: mejla till jour@foreningenstorasyster.se eller gå in på sidan för vår stödverksamhet.

 

Tags: No tags

Comments are closed.