Efter ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt kan en uppleva mycket känslor och tankar som kan vara svåra och smärtsamma. Det är vanligt att en känner sig nedstämd, får svårt att sova, upplever ångest eller känner sig stressad. Kanske känner du ilska, skam eller skuld. Kanske känner du något helt annat.

Det finns inga rätt eller fel reaktioner efter att en har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Människor är individer och uppelever traumatiska händelser på olika sätt. Det är viktigt att en tillåter sig själv att känna det en gör och inte skammar sig själv för sina känslor. Det är också bra att prata om det en blivit utsatt för. För vissa känns det bäst att prata med någon en känner och litar på, för andra känns det bättre att prata med en professionell samtalskontakt såsom en kurator eller psykolog.

Oavsett hur du känner eller reagerar, så finns vi här för dig. Vi hjälper dig gärna att sätta ord på och börja bearbeta det du blivit utsatt för. Vi lyssnar och tror på dig!