Brås statistik för sexualbrott 2015

Nedan följer utdrag från Brås (http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html) statistik för 2015. Brå baserar delar av sin statistik på Nationella trygghetsundersökningen (NTU) där ca 12 000 personer mellan 16 och 79 år har intervjuats.

År 2015 polisanmäldes totalt 18 100 sexualbrott. Till sexualbrott räknas bland annat sexuellt ofredande, sexuellt tvång och våldtäkt. Av dessa anmälda sexualbrott var 5 920 fall av våldtäkt. 97 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män.

1,7 procent av befolkningen (16–79 år) uppgav i undersökningen för 2015 att de utsatts för sexualbrott, vilket motsvarar cirka 129 000 personer. 3,0 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen uppgav att de blev utsatta för sexualbrott under 2015.

9 procent av kvinnorna mellan 16 och 24 år uppgav att de utsatts för sexualbrott under 2015, vilket gör den gruppen till den mest utsatta.

År 2015 anmäldes 2 440 våldtäktsbrott mot barn i åldern 0–17 år. Våldtäktsbrotten mot minderåriga utgjorde 41 procent av samtliga anmälda våldtäktsbrott. I 87 procent av fallen var offret en flicka och i 13 procent en pojke. Gällande våldtäktsbrott mot personer 18 år och uppåt var det 96 procent kvinnor och 4 procent män som blivit utsatta.

Det finns anledning att tro att personer som blivit utsatta för sexualbrott av en närstående eller i en bostad är underrepresenterade i undersökningen, då den typ av utsatthet kan upplevas som känslig och därmed svår att fånga upp.