Efter en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp kan det vara svårt att veta vad en ska göra. Förutom att söka stöd och hjälp hos oss eller någon annan, kommer här förslag på vad som mer kan vara bra att göra efter en blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.


Läkarundersökning

Oavsett om du vill göra en polisanmälan eller inte är det bra att göra en läkarundersökning. Det kan du göra på en akutmottagning, gynekologisk mottagning eller vårdcentral. Det är viktigt att få veta och behandla om du fått några skador, smittats av något eller blivit gravid. Sjukvårdspersonal kan också hjälpa dig att få kontakt med en kurator eller psykolog.

Om du vill anmäla är det bra om du undersöks av läkare så snart som möjligt efter övergreppet. Då kan särskilda prover tas för att hitta spår efter övergreppet, som till exempel sperma. De proverna kan ofta sparas vid mottagningen om du vill fundera över om du ska anmäla.

Anmäla

Du bestämmer själv om du vill anmäla efter ett sexuellt övergrepp. Vissa tycker att det känns alldeles för svårt och jobbigt att anmäla, vilket är fullt förståeligt. För andra kan det kännas viktigt och bra. Det kan vara ett sätt att stå upp för sig själv och markera att det du blivit utsatt för är ett brott. För många kan en anmälan vara ett sätt att tydligt lägga skulden där den hör hemma – hos förövaren. Om du inte orkar eller vågar göra anmälan själv kan du få hjälp av oss på Föreningen Storasyster.

Det är bra att polisanmäla så snart som möjligt, men du kan anmäla även om det har gått lång tid. För våldtäkt är preskriptionstiden tio år, vilket innebär att en kan anmäla upp till 10 år efter brottet utförts. När det gäller sexualbrott mot barn börjar inte preskriptionstiden räknas förrän den dagen en har fyllt 18 år. En polisanmälan kan göras på en polisstation, men det går även att göra en polisanmälan per telefon. Om du vill göra polisanmälan per telefon så kan du göra detta på telefonnummer 114 14.

Redan vid första förhöret har du rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde. Ett målsägarbiträde är en jurist som betalas av staten, som hjälper dig under förundersökningen och om det blir en rättegång.

Vid frågor eller funderingar kring anmälan eller rättegång, kontakta vår storasysterjurist:

jurist@foreningenstorasyster.se