Valberedningens förslag till Föreningen Storasysters styrelse 2018

 

Ordförande: Beatrice Amsenius (nyval, ett år) Valberedningen nominerar Beatrice Amsenius till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2018/2019. Beatrice är aktiv volontär och chattsyster i Föreningen Storasyster sedan 2017. Som socionom har hon senaste nio åren arbetat för och med människor i utsatta livssituationer inom offentlig såväl som ideell sektor. Genom sin nuvarande tjänst som biträdande verksamhetschef i en ideell organisation har hon god kunskap om stödverksamhet och för de utmaningar och möjligheter ledarskap i en ideell förening kan innebära. Valberedningen anser att Beatrice har den drivkraft, erfarenhet och lyhördhet som krävs för att leda Föreningen Storasysters styrelse framåt. Tillsammans med hennes stora engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld anser valberedningen Beatrice vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters styrelse kommande verksamhetsåret.

 

Ledamot: Anna Sjögren (omval, ett år) Valberedningen nominerar Anna Sjögren till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2018/2019. Anna har från sitt yrkesliv som jurist, såväl som från sina studier och ideella uppdrag, stor kunskap om sexualbrott. För tre år sedan initierade Anna Storasysterjurist-verksamheten i föreningen, och har, utöver att själv bistå som Storasysterjurist, även varit chattsyster, föreläst för föreningen samt senaste året suttit i Föreningen Storasysters styrelse. Valberedningen anser att Anna, med sin juridiska kompetens och stora engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld, är en stor tillgång för styrelsens arbete även kommande verksamhetsåret.

 

Ledamot: Karin Forseke (nyval, ett år) Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse för verksamhetsåret 2018/2019. Karin är ny medlem i Föreningen Storasyster och har en bakgrund i finansbranschen i USA, Storbritannien och Sverige. Hon har omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Karin är för närvarande verksam i ett antal styrelser, bla i insuretech bolaget Greater Than AB och medlem i Aktiemarknadsnämnden. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat hennes uppdrag, bla som rådgivare till The Nobel Women’s Initiative och som styrelseledamot för organisationen Sojourn House som ger skydd till våldsutsatta kvinnor och flickor. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande året.

 

Sekreterare: Åsa Fröding (omval, två år) Valberedningen nominerar Åsa Fröding till posten som sekreterare i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019 samt 2019/2020. Åsa har varit en uppskattad och aktiv volontär i Föreningen Storasyster redan sedan föreningen grundades för fem år sedan. Som sekreterare i styrelsen det gångna verksamhetsåret har Åsa varit lyhörd, pålitlig, trygg och kunnig. Med sitt brinnande engagemang för såväl Föreningen Storasysters stödverksamhet, som föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, anser valberedningen Åsa vara en tillgång för styrelsen även kommande verksamhetsår.

 

Kassör: Inger Malm (omval, ett år) Valberedningen nominerar Inger Malm till posten som kassör i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019. Inger har, sedan hon blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit aktivt engagerad i styrelsens ekonomiska verksamhet. Som civilekonom med mångårig erfarenhet av arbete som bla ekonomichef och controller har hennes kunskaper varit en uppskattade i Föreningen Storasysters styrelse under tre år. Med ett stort engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld anser valberedningen Inger vara en fortsatt stor tillgång för styrelsen.
 Suppleant: Paul Lacopie (omval, ett år) Valberedningen nominerar Paul Lacopie till posten som suppleant i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019. Paul har bred erfarenhet från ledningsgrupps- och styrelsearbete i små och stora företag. Paul har, sedan han blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit en uppskattad och aktiv volontär med uppdrag bla som chattbror. Som ledamot i styrelsen senaste tre åren har Paul varit en lojal, pålitlig och engagerad ledamot. Valberedningen anser Paul vara en fortsatt stor tillgång för styrelsens arbete kommande verksamhetsåret.
Tags: No tags

Comments are closed.