Sexualitetsproblematik syftar på alla uppleva problem och svårigheter du kan ha kring sex och sexualitet. Efter en har blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp är det inte ovanligt att uppleva att sex och relationer känns svårt, men det är heller inte ovanligt att inte uppleva några problem alls. Oavsett hur en mår i sin sexualitet efter sexuella övergrepp tycker vi att det är viktigt att prata om sex efter sexuellt våld!

Sex som känns svårt efter erfarenheter av våldtäkt eller sexuella övergrepp kan till exempel yttra sig genom:

  • Känslor av ångest eller rädsla vid sex
  • Svårigheter med gränser
  • Svårigheter med lust, upphetsning eller orgasm
  • Att sex gör ont
  • Skam – och skuldkänslor kopplade till att känna lust, upphetsning eller vid orgasm

Vi tycker att sex ska kunna vara skönt, härligt och roligt, även om en har utsatts för sexuella övergrepp. Därför erbjuder vi professionellt sexologiskt stöd till dig som har funderingar kring sexualitet eller tycker att känns svårt efter erfarenheter av sexuella övergrepp. Inget är för litet eller stort – hos oss är du alltid välkommen att diskutera sex.

Hela Migs sexologiska stöd finns både online och på två sexologmottagningar i Malmö och Stockholm. Läs mer om vårt sexologiska stöd HÄR

För mer information om vad problem med sex efter våldtäkt eller andra sexuella övergrepp kan vara, kontakta Hela Migs sexologer på helamig@foreningenstorasyster.se. Du kan även läsa Hela Migs rapport om projektets målgrupps upplevelser av sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld, lanserad i april 2017. Rapporten hittar du HÄR.