Styrelsemöte 8 oktober 2018

  • Vi har nu gjort en rekrytering inom Hela Mig.
  • Releasefesten för ”Storasyster ser dig” kommer troligtvis äga rum i november, men kampanjen är redan igång i vår webbshop.
  • Höstens volontärrekrytering är igång och en rekryteringsträff är planerad till 18 oktober.
  • Vi väntar på beslut angående bidragsansökningar från Jämställdhetsmyndigheten.
  • Revision av Arvsfondsprojektet Hela Mig för år 2 är klar.
  • Vårt Arvsfondsprojekt Hela Mig löper ut sommaren 2019, styrelsen diskuterar möjligheten att starta upp en ordinarie verksamhet i Malmö. Styrelsen beslutar att fokusera arbetet till kansliet i Stockholm och att vi fortsätter att arbeta nationellt stödjande genom volontärverksamhet, lokalgrupper och på sikt samtalsgrupper på flera orter i landet.
  • Nästa styrelsemöte är den 15 november.
Tags: No tags

Comments are closed.