Styrelsemöte 19 september 2018

  • Storasyster har flyttat till större tillfälliga lokaler, vi har nu mycket bättre arbetsmiljö och möjligheter till samtal.
  • Under hösten pågår rekrytering av nya volontärer till verksamheten.
  • Bonnier-samarbetet ”Storasyster ser dig” lanserade sitt nya samarbete med Clara Henry i slutet av september.
  • Rekrytering av personal till projektet ”Hela mig” pågår.
  • Nästa styrelsemöte är den 8 oktober.
Tags: No tags

Comments are closed.