Styrelsemöte 15 november 2018

  • Nu har vi genomfört höstens volontärutbildning. Vi har 18 nya volontärer på väg in i vår stödverksamhet – välkomna! 
  • Vi väntar fortfarande på beslut gällande bidragsansökning hos Jämställdhetsmyndigheten. 
  • Nya lokaler på gång, flytten till Warfvinges väg (nära t-bana stadshagen) sker troligen i mitten av december. 
  • Nästa möte är den 21 januari. 

Tags: No tags

Comments are closed.