Lydia Hyltèn-Cavallius är vår Storasysterjurist. Som Storasysterjurist tar hon emot frågor och funderingar du som brottsoffer har och lämnar kostnadsfri juridisk rådgivning. Vilka rättigheter har jag som brottsoffer? Kan det vara en brottslig gärning jag utsatts för? Storasysterjuristen kan svara på frågor om polisanmälan, polisförhör och rättegång. Ingen fråga är för stor eller för liten!

Storasysterjuristen nås lättast per mejl jurist@foreningenstorasyster.se eller på telefon 0723 86 94 13. Storasysterjuristen tar emot frågor via e-post och telefon. Det går självklart bra att vara anonym. Inom såväl sin yrkesroll som sitt engagemang i Föreningen Storasyster har Lydia tystnadsplikt, vilket innebär att du som hjälpsökande kan känna dig trygg i att allt du säger stannar hos henne.

Storasysterjuristen är ett samarbete med Wega Advokater. Wega Advokater är en humanjuridisk byråbestående av kvinnliga advokater som med engagemang, erfarenhet och empati arbetar med brottmål. Samtliga advokater har gedigen kunskap i att företräda brottsoffer i komplexa mål och utsatta situationer. Wega Advokater har specialistkompetens inom bl.a. sexualbrott, mål av hedersrelaterad karaktär samt att företräda minoritetsgrupper. Vox Advokatbyrå har kontor i Stockholm.

 

Lydia Hyltèn-Cavallius

 

Lydia är advokat och arbetar med humanjuridiska frågor på Wega Advokater i Stockholm. Dessförinnan har hon arbetat på Advokatbyrån Elisabeth Fritz och Vox Advokater. Lydia har även arbetat på ett skyddat boende med våldsutsatta kvinnor och har varit engagerad i ECPAT Sveriges frivillighetsgrupp.

Lydia har avlagt jur. kand. examen vid Stockholms universitet. Hon har inriktat sig på straffrättsliga frågor och har skrivit sitt examensarbete om ansvarsbedömningar vid sexualbrott mot barn. Lydia har läst specialkurser inom straffrätt och studerat bland annat rättspsykologi. Hon har även läst kursen Genusvetenskapliga perspektiv på kriminalitet. Därutöver har hon studerat internationella relationer vid Hawaii Pacific University och vid Stockholms universitet.

Lydia har ett genuint intresse och ett stort engagemang vad gäller bemötandet av brottsoffer i utsatta situationer. Att ha ett genusperspektiv i kombination med ett pedagogiskt och empatiskt bemötande är ledstjärnor i Lydias arbete.

 

Mejl: jurist@foreningenstorasyster.se
Telefon: 0723-869413
Hemsida:  www.wegaadvokater.se