Storasysterrapporten webb

Storasyster slår larm: Ny rapport visar på självmordsrisker till följd av sexuellt våld

Idag lanseras Storasysterrapporten 2020, med särskilt fokus på psykisk ohälsa efter utsatthet för sexuellt våld. Rapporten baseras på en enkätstudie där vi samlade in erfarenheter från 5 211 personer som utsatts för sexuellt våld och som publicerades i en rapport 2019. Av dessa dryga 5 000 personer uppgav 32 procent att de haft suicidtankar och 16 procent uppgav att de gjort suicidförsök till följd av sexuella övergrepp, vilket vi ser som mycket allvarligt.  Därför har vi valt att under 2020 rikta ett särskilt fokus på denna problematik och i och med detta lansera Storasysterrapporten som har ett specifikt fokus på psykisk ohälsa och suicid. 

Storasysters enkätundersökning med över 5 000 deltagare visar på att:

– 32% av dem som utsatts för sexuellt våld haft självmordstankar, och 16% uppgav att de gjort självmordsförsök till följd av sexuella övergrepp (jmf 14% självmordstankar någon gång under i livet, befolkningen i stort enligt Folkhälsomyndigheten).

– Mörkertalet är stort (endast 11% polisanmäler sexuellt våld enligt Nationella Trygghetsundersökningen 2017).

– Vanligast är att förövaren är en man som ofta är känd för den utsatta – mer tvingad tid i hemmet till följd av Covid-19 ökar risken för våldsutsatthet och för psykisk ohälsa.

– Detta får akuta konsekvenser för samhället, och är ytterst en jämställdhets- och demokratifråga.

– Regeringen har anslagit extra medel och det är nu viktigt att pengarna kommer ut och gör nytta för utsatta.

– Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för personer utsatta för sexuellt våld. Vi hjälper årligen över 2 500 personer genom stödfunktioner online och offline, samt driver opinion med visionen om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, läs vårt pressmeddelande eller kontakta Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster:

Mail: cecilia@foreningenstorasyster.se

Tel: 076 634 34 36

Tags: No tags

Comments are closed.