Föreningen Storasyster erbjuder samtalsgrupper i Stockholm där du som identifierar dig som tjej eller kvinna kan möta andra personer med liknande erfarenheter som du. Syftet med dessa samtalsgrupper är att utbyta erfarenheter, förmedla förståelse samt gemenskap.

Vi erbjuder för närvarande enbart samtalsgrupper i Stockholm, men hoppas kunna starta samtalsgrupper även på andra orter.

Vill du gå i samtalsgrupp? 

För att kunna gå i samtalsgrupp är det viktigt att du har eller har haft någon form av professionell kontakt där du talat om övergreppet. Skulle du vilja fortsätta att bearbeta dina upplevelser och få känna gemenskap med andra som har liknande erfarenheter som du?  Då är du varmt välkommen att delta i Föreningen Storasysters samtalsgrupp!

Hur går samtalen till? 
Grupperna består av 6-10 deltagare och två samtalsledare. Vi gör vårt bästa för att sätta ihop grupperna så att åldersspannet i gruppen inte är för stort, samt att deltagarna har liknande erfarenheter. Vi arbetar med ”rundor”, där var och en får tala utan att bli avbruten. Alla får lika mycket tid, men det finns inget krav att använda hela sin tid till att prata. Du får prata så mycket eller lite du vill. Varje möte kommer vi att jobba utifrån olika teman. Ingen får kommentera det någon annan har sagt, om den personen inte vill det.

Teman som vi kommer att arbeta utifrån är:

 • Introduktion till samtalsgrupp – lära känna varandra
 • Skuld och skam
 • Rädsla och ångest
 • Tillit och gränser
 • Kroppen och sexualitet
 • Avslutningsträff

I gruppen kommer vi överens om att följa dessa regler:

 • Vi för inte vidare det som sägs i stödgruppen.
 •  Vi delar taltiden lika mellan oss.
 •  Vi avbryter inte när någon annan talar.
 •  Vi ger bara råd och respons till den som ber om det.
 •  Vi respekterar varandras kroppsliga integritet.

———————————————————————————————-

HÖSTENS SAMTALSGRUPPER ÄR FULLA

För att anmäla ditt intresse för våra samtalsgrupper till våren 2019 fyll i detta formulär.

För frågor mejla samtalsgrupp@foreningenstorasyster.se