Föreningen Storasyster är en ideell förening som är helt beroende av finansiellt stöd från privatpersoner, företag och bidragsgivare. Tack vare dessa kan vi bedriva och utveckla vår verksamhet. Vi är en förhållandevis liten organisation, ett litet bidrag till oss ger stor effekt.

Ditt stöd kan bestå av pengar, tjänster eller andra gåvor. Bidrag och donationer går bland annat till att bekosta: lokalhyra, handledning, vidareutbildning, material, aktiviteter och evenemang för våra stödsökanden, annonsering, tryckkostnader, utbildningar m.m. Du kan även erbjuda dina tjänster gratis, som till exempel: grafisk formgivning, marknadsföring, catering och liknande. För mer information om företagssponsring, se ”Företag” i menyraden.

  • SKÄNK VALFRI SUMMA
    Bankgiro: 397-4870.
    Uppge namn eller företagsnamn och e-post och märk talongen: ”Gåva”.
  • Swish:
    Vill du swisha din gåva till oss? Skicka valfritt belopp till vårt swishnummer: 1236769251

 

Är du eller  ditt företag intresserade av att stödja Föreningen Storasyster?
Välkommen att ta kontakt med oss!

ceciliaCecilia Bödker Pedersen
Verksamhetschef
cecilia@foreningenstorasyster.se