Inom Hela Mig kan du som har tankar om sexualitet eller tycker att sex känns svårt efter erfarenheter av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp få stöd genom att: 

– Skicka frågor som besvaras av våra sexologer i Fråga sexologen.
– Chatta med våra sexologer varje tisdag i Sexologchatten.
– Få en stödkontakt över mejl hos våra sexologer i Sexologmejlen.
– Få en samtalskontakt på vår Sexologmottagning i Malmö. 

Läs mer om de sexologiska stödfunktionerna genom att följa länkarna ovan. Vill du läsa mer om och få stöd i tankar om sex som känns svårt? Besök vår nya hemsida Låtossprataomsex.nu för mer information, stöd och tips.

I Hela Migs sexologiska stödfunktioner arbetar:

  • Rebecka Göransson, socionom och sexolog
  • Michelle Nilsson, leg. psykolog med sexologisk kompetens
  • Amanda Fischer, kurator med sexologisk kompetens

Hela Migs sexologer arbetar under handledning av legitimerade psykologer med sexologisk kompetens.


Hela Mig vänder sig primärt till personer, oavsett könsidentitet, mellan 13-25 år.* Är du äldre än 25 år och söker stöd för problem med sex? Mejla oss på helamig@foreningenstorasyster.se! I mån av utrymme kan vi såklart erbjuda även dig som är äldre stöd, alternativt hänvisa dig vidare.

Har du frågor eller vill ha mer information om sexologiskt stöd?
Du når Hela Migs sexologer på helamig@foreningenstorasyster.se.

*Att Hela Mig främst vänder sig till personer mellan 13-25 år är då projektets finansiär fördelar medel  till barn- och ungdomsprojekt. I Arvsfondens riktlinjer räknas en som ung upp till 25 år.