Sexologiskt stöd är stöd som fokuserar specifikt på sexualiteten. Vissa som erbjuder den här typen av stöd kallar sig för sexologer eller sexualrådgivare. En sexolog eller sexualrådgivare är någon som oftast har en människobehandlade yrkesexamina, exempelvis socionom, psykolog eller barnmorska, och som har vidareutbildat sig i sexologi för att kunna möta sexualitetsfrågor. Beroende på grundprofession kan det sexologiska stödet skilja sig i art. Oftast erbjuds du dock någon typ av samtalsstöd som kan kombineras med kroppsliga hemövningar.

Mer information finns på Låtossprataomsex.nu

Låtossprataomsex.nu är Föreningen Storasysters hemsida med information och stöd om sexualitet efter sexuella övergrepp.