Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef

Är socionom från Linköpings universitet. Är övergripande ansvarig för Föreningen Storasysters verksamhet och arbetar med organisationens utveckling.

Kontakt: cecilia@foreningenstorasyster.se 0766-34 34 36Malin Junker Englund, socionom

Malin är ansvarig för Föreningen Storasysters professionella stödverksamhet och samtalsmottagning. Malin tar emot besök i samtalsmottagningen, är utbildad KBT-terapeut (steg 1) och har även sexologisk kompetens.

Kontakt: samtal@foreningenstorasyster.se 070 775 14 78

Julia Engström, verksamhetsutvecklare utåtriktat arbete

Julia är beteendevetare och har en bakgrund som skolkurator. Arbetar med föreningens förebyggande och opinionsbildande arbete, ansvarar för våra föreläsningar, vår webbshop och har även samtal i vår mottagning.

Kontakt: julia@foreningenstorasyster.se 0734-02 92 06

Frida Svanberg, volontärsamordnare

Frida har en dubbel kandidatexamen från Stockholms Universitet i statsvetenskap och psykologi med fokus på genusfrågor. Arbetar med samordning, rekrytering och utbildning av föreningens volontärer.

Kontakt: frida@foreningenstorasyster.se 0704-83 17 73


Linnéa Hall, projektledare kunskapshöjande insatser

Har en masterexamen i statsvetenskap med fokus på genusfrågor från Stockholms Universitet. Arbetar som projektledare för kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld.

Kontakt: linnea@foreningenstorasyster.se 0790-75 95 09

Lukas Levay, leg. psykolog

Lukas arbetar som psykolog på Cut-e i Stockholm och tar emot samtal i Föreningen Storasysters samtalsmottagning. Lukas har utbildning i både KBT och psykodynamisk terapi.

Kontakt: samtal@foreningenstorasyster.se

Emilia Blomqvist, leg. Psykolog

Emilia arbetar som psykolog på Cut-e i Stockholm och tar emot samtal i Föreningen Storasysters samtalsmottagning. Emilia är utbildad i evidensbaserad psykologisk behandling och arbetar främst med KBT. Hon har även läst kurser i sexologi på universitet. .

Kontakt: samtal@foreningenstorasyster.se