Föreningen Storasyster är en nationell feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot sexuellt våld. Vårt syfte är att tillhandahålla stöd och gemenskap för personer som blivit utsatta, eller som riskerar att bli utsatta, för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Detta genom bland annat stödgrupper, traumabehandling hos legitimerad psykolog, mentorskapsprogram, mejl- och chattjour, medföljning samt juridisk rådgivning. Vi menar att ingen ska behöva vara ensam i det trauma som ett sexuellt övergrepp innebär.

Du kan vara med och hjälpa till att stödja människor som blivit utsatta för sexuellt våld genom att skänka hela eller delar av din aktieutdelning till Föreningen Storasyster, helt skattefritt. Låt din utdelning göra skillnad. En utdelning på 1000 kronor vilken skulle ge aktieägaren 700 kronor efter avdrag för skatt, blir istället 1000 kronor för Föreningen Storasyster.

Så här skänker du din utdelning

Alla privatpersoner och ägare av fåmansföretag kan skänka sin utdelning från börsnoterade aktier till ideella skattebefriade organisationer, såsom Föreningen Storasyster, utan att kapitalbeskattas. För att slippa beskattas för utdelningen är det viktigt att gåvan ges till mottagaren innan aktieägaren får den i sin hand, det vill säga innan bolagsstämman. För att försäkra sig om detta ska blanketten ”Anmälan om Rättighetshavare” registreras senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.

Du kan själv välja om du vill skänka hela eller delar av din utdelning. Vill du skänka delar av din utdelning öppnar du ett nytt VP-konto för de aktier vars utdelning du vill skänka. Det är helt kostnadsfritt att öppna ett nytt VP-konto. Om inte annat anges gäller gåvan tillsvidare. För att avregistrera fyller du på nytt i blanketten ”Anmälan om Rättighetshavare” och fyller i rutan avregistrering.

Din bank eller aktiemäklare ansvarar för att du inte kapitalbeskattas för den skänkta utdelningen. Du bör dock spara den kontrolluppgift du fått från din bank och bifoga den i deklarationen tillsammans med en förklaring under ”övriga upplysningar” att du skänkt din utdelning.

Skänk din utdelning – Steg för steg

  1. Skriv ut blanketten ”Anmälan om Rättighetshavare”. Kontakta din bank eller aktiemäklare för att få rätt blankett.
  2. Fyll i blanketten, gör Föreningen Storasyster till rättighetshavare med nedanstående uppgifter. Bestäm vilken eller vilka utdelningar du vill skänka och hur mycket du vill skänka. Om du är kund hos Avanza eller Nordnet behöver du ingen blankett utan kan göra det direkt på respektive webbplats.
  3. Föreningen Storasysters uppgifter:

Gåvomottagare/Rättighetshavare: Föreningen Storasyster

Organisationsnummer: 802465-2168

Utdelningsadress: Kungsholmsgatan 17B, 112 27 Stockholm

Bankgiro: 397-4870

  1. Kontakta din bank eller aktiemäklare och försäkra dig om att blanketten behandlas senast en vecka före bolagsstämman.
  2. Spara kontrolluppgiften för att senare bifoga denna i din deklaration. 

 

Aktieutdelning från fåmansbolag

Fåmansbolag är bolag inom vilka högst fyra personer äger mer än 50 procent av bolaget. Som ägare till ett fåmansbolag kan du likväl som privatpersoner helt skattefritt skänka hela eller delar av aktieutdelningen från fåmansbolaget till Föreningen Storasyster.

Bolagets styrelse måste då innan bolagsstämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger. Efter stämman, men innan utdelningen ägt rum, överlåter du utdelningskupongen till Föreningen Storasyster genom att upprätta ett gåvobrev.

Du kan kontakta din bank, jurist eller revisor om du vill veta mer eller behöver hjälp att upprätta ett gåvobrev.