“Sexualitet efter sexuella övergrepp: Den dolda problematiken” är en rapport framtagen av Hela Mig, lanserad i april 2017. Rapporten bygger på en enkätstudie som projektet genomförde under hösten 2016, där över 800 respondenter svarade på frågor som rörde sexualitet efter erfarenheter av sexuella övergrepp. Rapporten vänder sig främst till yrkesverksamma som möter projektets målgrupp, det vill säga personer oavsett könsidentitet mellan 13-25 år som upplever problem med sex efter sexuella övergrepp. Rapporten är skriven av Leigh Norén.

Rapporten finns i sin helhet som nedladdningsbar PDF-fil nedan. Även en kortare sammanfattning av rapportens resultat och de åtgärder som Föreningen Storasyster föreslår finns att ladda ner nedan.

Rapport Föreningen Storasyster. Sexualitet efter sexuella övergrepp-Den dolda problematiken.

Sammanfattning rapport Föreningen Storasyster

För frågor om rapporten eller projektet är du välkommen att kontakta Hela Migs projektledare Rebecca Sjöstrand på rebecca@foreningenstorasyster.seUpplever du svårigheter med sex och relationer kopplat till erfarenheter av sexuellt våld? Hela Mig erbjuder professionellt sexologiskt stöd online och på sexologmottagningar i Malmö och Stockholm. Läs mer HÄR.