Är du anhörig till någon som har utsatts för sexuella övergrepp? Du är inte ensam!

Föreningen Storasyster erbjuder nu samtalsgrupp för anhöriga, där du som anhörig till någon som utsatts för sexuella övergrepp kan möta andra med liknande erfarenheter som du. Syftet med dessa samtalsgrupper är att utbyta erfarenheter, förmedla förståelse samt gemenskap.

Grupperna består av 6-10 deltagare och två samtalsledare. Vi träffas vid 4 tillfällen och pratar utifrån olika teman vid varje träff. Vi arbetar med ”rundor”, där var och en får tala utan att bli avbruten. Alla får lika mycket tid, men det finns inget krav att använda hela sin tid till att prata. Du får prata så mycket eller lite du vill. Ingen får kommentera det någon annan har sagt, om den personen inte vill det.

Vid varje träff kommer vi att jobba utifrån olika teman. Teman som vi kommer att prata utifrån är: definition av vad sexuella övergrepp är, vanliga reaktioner under och efter ett övergrepp, hur du som anhörig kan vara ett stöd och hur du kan ta hand om dig själv som anhörig.

I gruppen kommer vi överens om att följa dessa regler:
  • Vi för inte vidare det som sägs i stödgruppen.
  • Vi delar taltiden lika mellan oss.
  • Vi avbryter inte när någon annan talar.
  • Vi ger bara råd och respons till den som ber om det.
  • Vi respekterar varandras kroppsliga integritet.
———————————————————————————————-

För att anmäla ditt intresse till vår anhöriggrupp vänligen fyll i detta formulär.

För frågor mejla samtalsgrupp@foreningenstorasyster.se