Storasysters personal

 Här kan du läsa mer om Storasysters personal.

Cecilia Bödker Pedersen

Cecilia Bödker Pedersen

Generalsekreterare
Cecilia är socionom med ett långvarigt engagemang i rättighetsfrågor såväl genom arbete som ideella engagemang. Har tidigare arbetat inom socialtjänsten, som studentombudsman samt varit följeslagare på Västbanken. Cecilia är övergripande ansvarig för Storasysters verksamhet och arbetar med organisationens utveckling, finansiering och personal.
Malin

Malin Junker Englund

Socionom med ansvar för samtalsmottagningen (Föräldraledig)

Malin är ansvarig för Storasysters professionella stödverksamhet och samtalsmottagning. Malin tar emot besök i samtalsmottagningen, är utbildad KBT-terapeut (steg 1) och har även sexologisk kompetens.

Amanda Fischer

Amanda Fischer

Kurator med t.f. ansvar för samtalsmottagningen

Amanda är socionom med vidareutbildning inom sexologi. Amanda tar emot besök i samtalsmottagningen och håller även samtalsgrupper.

Frida Olgun

Frida Olgun

Kurator

Frida är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1). Har arbetat med kvinnofridsfrågor och mot mäns våld mot kvinnor på olika sätt i många år. Frida tar emot besök i Storasysters samtalsmottagning och håller även samtalsgrupper.

Emilia_Ericson-volontärsamordnare

Emilia Ericson

Volontärsamordnare
Emilia har en master i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning på barnrätt från Stockholms universitet. Som volontärsamordnare koordinerar och stödjer Emilia volontärernas arbete i chatten.
Erika Willis

Erika Willis

Chattsystersamordnare
Erika är socionom med bakgrund inom jourrörelsen. Erika arbetar som chattsystersamordnare och som kurator i Storasysters samtalsmottagning.
Julia

Julia Engström

Sakkunnig våldsprevention och bemötande
Julia är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och har en vidareutbildning i barn- och ungdomsvetenskap. Julia arbetar med Storasysters förebyggande arbete och ansvarar för vår föreläsning- och utbildningsverksamhet. Hon arbetar även som kurator i samtalsmottagningen där hon tar emot klienter och håller i samtalsgrupper.
Linnea

Linnéa Hall

Opinionsstrateg

Linnéa är statsvetare och har en masterexamen i statsvetenskap med fokus på genusfrågor från Stockholms Universitet. Arbetar strategiskt med Storasysters opinionsbildande arbete och ansvarar för att utforma studier och rapporter som lyfter fram kunskap om utsattas situation. Linnéa tar även emot klienter i vår samtalsmottagning och håller samtalsgrupper.

Saga Åkerman

Saga Åkerman

Kommunikatör & Insamlingsansvarig

Saga har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Saga är kommunikatör och insamlingsansvarig på Storasyster.

Våra externa psykologer

Lukas - extern behandlare

Lukas Levay

Leg. psykolog

Lukas arbetar som psykolog på Cut-e i Stockholm och tar emot samtal i Storasysters samtalsmottagning. Lukas har utbildning i både KBT och psykodynamisk terapi.

Emilia - extern behandlare

Emilia Blomqvist

Leg. psykolog

Emilia arbetar som psykolog på Cut-e i Stockholm och tar emot samtal i Storasysters samtalsmottagning. Emilia är utbildad i evidensbaserad psykologisk behandling och arbetar främst med KBT. Hon har även läst kurser i sexologi på universitet.

Marie- extern behandlare

Marie Wendel

Leg. psykolog

Marie arbetar som psykolog på Aon i Stockholm och tar emot samtal i Storasysters samtalsmottagning. Marie har utbildning i både KBT och psykodynamisk terapi, och anpassar gärna metoden utifrån dina önskemål.

Adam- extern behandlare

Adam Post

Leg. psykolog

Adam arbetar som leg. psykolog på Aon i Stockholm och tar emot samtal i Storasysters samtalsmottagning. Han är utbildad i KBT och jobbar främst med Metakognitiv terapi, ACT och Prolonged exposure.

Lotta - extern behandlare

Lotta Östergren

PTP-psykolog
Lotta arbetar som PTP-psykolog på Aon i Stockholm och tar emot samtal i Storasysters samtalsmottagning. Lotta läste psykologprogrammet vid Örebro Universitet utifrån ett integrativt perspektiv och har således utbildning i såväl KBT som psykodynamisk terapi.
Ina - extern behandlare

Ina Unger

Leg. psykolog

Ina arbetar som PTP-psykolog på Aon i Stockholm och tar emot samtal på Storasysters samtalsmottagning. Ina har läst psykologprogrammet vid Uppsala universitet och har en KBT-inriktning.

Storasysterjuristen

Storasysterjuristen Lydia

Lydia Hyltèn-Cavallius

Jurist

Lydia är advokat och arbetar med humanjuridiska frågor på Wega Advokater i Stockholm. Som Storasysterjurist tar hon emot frågor och funderingar du som brottsoffer har och lämnar kostnadsfri juridisk rådgivning.