Storasysters personal

 Här kan du läsa mer om Storasysters personal.

FS_Cecilia_077

Cecilia Bödker Pedersen

Verksamhetschef

Är socionom från Linköpings universitet. Är övergripande ansvarig för Storasysters verksamhet och arbetar med organisationens utveckling.

FS_Malin_088

Malin Junker Englund

Socionom

Malin är ansvarig för Storasysters professionella stödverksamhet och samtalsmottagning. Malin tar emot besök i samtalsmottagningen, är utbildad KBT-terapeut (steg 1) och har även sexologisk kompetens.

FS_Julia_051

Julia Engström

Verksamhetsutvecklare utåtriktat arbete

Julia är beteendevetare och har en bakgrund som skolkurator. Arbetar med Storasysters förebyggande och opinionsbildande arbete, ansvarar för våra föreläsningar, vår webbshop och har även samtal i vår mottagning.

FS_Frida_040

Frida Svanberg

Volontärsamordnare

Frida har en dubbel kandidatexamen från Stockholms Universitet i statsvetenskap och psykologi med fokus på genusfrågor. Arbetar med samordning, rekrytering och utbildning av Storasysters volontärer.

FS_Linnea_059

Linnéa Hall

Opinionsstrateg

Har en masterexamen i statsvetenskap med fokus på genusfrågor från Stockholms Universitet. Arbetar kunskapshöjande genom kartläggande studier och rapporter på området sexuellt våld, vilka ligger till grund för vårt opinionsbildande arbete.

Våra externa psykologer

Lukas

Lukas Levay

Leg. psykolog

Lukas arbetar som psykolog på Cut-e i Stockholm och tar emot samtal i Storasysters samtalsmottagning. Lukas har utbildning i både KBT och psykodynamisk terapi.

Emilia

Emilia Blomqvist

Leg. psykolog

Emilia arbetar som psykolog på Cut-e i Stockholm och tar emot samtal i Storasysters samtalsmottagning. Emilia är utbildad i evidensbaserad psykologisk behandling och arbetar främst med KBT. Hon har även läst kurser i sexologi på universitet.

Marie

Marie Wendel

Leg. psykolog

Marie arbetar som psykolog på Aon i Stockholm och tar emot samtal i Storasysters samtalsmottagning. Marie har utbildning i både KBT och psykodynamisk terapi, och anpassar gärna metoden utifrån dina önskemål.

Adam

Adam Post

Leg. psykolog

Adam arbetar som leg. psykolog på Aon i Stockholm och tar emot samtal i Storasysters samtalsmottagning. Han är utbildad i KBT och jobbar främst med Metakognitiv terapi, ACT och Prolonged exposure.