1. Sysselsättning
    Sales Director.
  2. Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsearbetet
    Till föreningen bidrar jag som chattbror och till styrelsen med erfarenhet från flera olika styrelseuppdrag och ledningsgruppsarbete.