Föreningen Storasysters styrelse

Föreningen Storasysters styrelse består av ordförande, 4 ledamöter samt 1 suppleant. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per år.

Har du en fråga kring styrelsens arbete eller av annan anledning vill komma i kontakt med styrelsen? Mejla oss gärna på styrelsen@foreningenstorasyster.se

Klicka på bilderna för mer information om varje styrelsemedlem!

Karin Forseke – Ordförande

Inger Malm – Kassör

Åsa Fröding – Sekreterare

Anna Telg – Ledamot

Paul Lacopie – Ledamot

Sammanfattningar styrelsemöte

Här finner du sammanfattande protokoll från styrelse- och årsmöte.

2018

– 15 november

– 18 oktober 

– 19 september

– 2 juli

-14 maj

2017.

18 december

2 september

29 maj

8 februari

2016.

18 januari

15 februari

10 mars

– Årsmöte 16 mars

30 mars

Konstituerande styrelsemöte 30 mars

28 april

30 maj

– 21 sep 

16 nov

Extrainsatt årsmöte 16 nov

2015.

8 juni 

7 juli

17 augusti

Extrainsatt årsmöte 24 aug

Konstituerande styrelsemöte 24 aug

30 september

11 november

9 december