Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till dig som anhörig.

Genom kraftfull och normbrytande opinionsbildning främjar Föreningen Storasyster nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Ingen ska behöva vara ensam i det trauma ett sexuellt övergrepp kan innebära.

Vi erbjuder stöd och gemenskap av personal och volontärer varav vissa av oss har egna erfarenheter av sexuella övergrepp i olika former. Vi arbetar även aktivt för att förebygga sexuellt våld.

Allt stöd som tillhandahålls av våra volontärer är kostnadsfritt. Vi har tystnadslöfte.

Målgrupp

Vi vänder oss till alla oavsett könsidentitet, från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag. Vi har ingen övre åldersgräns. Vi har hela Sverige som upptagningsområde.

Fokusområden

Föreningen Storasyster arbetar inom tre fokusområden: förebyggande, stödjande och opinionsbildande.

Vision

Föreningen Storasyster ska med alla medel arbeta för nolltolerans mot sexuella övergrepp i samhället genom att erbjuda ett personligt stöd till utsatta. Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Vi erbjuder följande stödinsatser:
– mejl- och chattjour
– chattsystrar
– medföljning
– samtalsmottagning med traumabehandling av legitimerad psykolog
– samtalsgrupper
– juridisk rådgivning
– sexologisk rådgivning

Vi erbjuder även föreläsningar kring sexuellt våld för att bidra till kunskapsspridning och opinionsbildning, för att öka medvetenheten, minska tabun kring ämnet samt för att arbeta förebyggande.

Föreningen Storasyster grundades 2012 av Sanna Karlberg fd Bergendahl. Idag har vi 9 anställda och över 130 volontärer. Vi får stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Brottsoffermyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Arvsfonden och Stockholms Läns Landsting.

Organisationsnummer: 802465-2169
Bankgiro: 397-4870

Organisationskarta

Ladda ner 

Verksamhetsberättelse 2017

Vi är medlemmar i

unizon_logga         FP_Logotyp      Logga Tjse