lunchföreläsning barn och sexuellt trauma

Lunchföreläsning: Barn och sexuellt trauma

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning online om barn och sexuellt trauma.

Föreläsningen kommer lyfta risk- och friskfaktorer, vanliga varningssignaler på utsatthet samt varför vuxnas respons på utsattheten är av största vikt. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

—————————————————————

Datum: 2 September 2020
Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Zoom (länk kommer delas i Facebook evenemanget närmare föreläsningens datum)
Föreläsningen är gratis och du behöver inte anmäla dig

Läs mer i vårt Facebook evenemang här.

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@foreningenstorasyster.se

Tags: No tags

Comments are closed.