Hela Mig finns både i Malmö och Stockholm. Vill du komma i kontakt med oss?

För frågor om våra sexologiska stödfunktioner: helamig@foreningenstorasyster.se 

Malmö

Rebecca Sjöstrand, projektledare.
Har övergripande ansvar för Hela Mig samt arbetar med projektets utåtriktade arbete. Kontaktas för allmänna frågor om projektet samt vid intresse för föreläsningar, samarbeten- eller samverkansförfrågningar och press.  Kontakta mig på: rebecca@foreningenstorasyster.se eller 0700-90 63 71. 

Rebecka Göransson, socionom och sexolog.
Arbetar stödjande och rådgivande som sexolog i Hela Migs sexologiska stödfunktioner, online och på sexologmottagningen i Malmö.
Kontakta mig på: rebecka@foreningenstorasyster.se eller 0700-90 63 72.

Michelle Nilsson, leg. psykolog med sexologisk kompetens.
Arbetar med samtalsstöd samt psykologisk och sexologisk rådgivning i Hela Migs sexologmottagning i Malmö.
Kontakta mig på: michelle@foreningenstorasyster.se eller 0728-58 60 33.

Stockholm

Amanda Fischer, kurator med sexologisk kompetens.
Arbetar med Hela Migs sexologiska stödfunktioner  online och på sexologmottagningen i Stockholm.
Kontakta mig på: amanda@foreningenstorasyster.se eller 0766-340535.