1. Sysselsättning

    Ekonomi- och administrativ chef på branschorganisationen Svenskt Vatten
  2. Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsearbetet

    Jag hoppas kunna bidra med ekonomikunnande samt erfarenhet från lednings- och styrelsearbete . Jag har lång erfarenhet av att arbeta som ekonomichef både i vinstdrivande och ideella organisationer. Dessutom har jag ett engagemang för jämställdhetsfrågor och föreningens vision i stort.