Projektet Hela Mig har bedrivits av Föreningen Storasyster under åren 2016-2019 med finansiering från Arvsfonden. Projektet vände sig främst till personer mellan 13-25 år* som upplevde svårigheter med sex kopplat till erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt. 

 Projektet hade två mål:

  • Att öka och sprida kunskap kring sexualitetsproblematik efter sexuellt våld.
  • Att erbjuda stöd till personer som upplevde problem med sexualiteten eller sexlivet till följd av sexuellt våld.

Hela Mig skapade hemsidan Låtossprataomsex.nu, där du hittar information och stöd om sex efter sexuella övergrepp, och sidan kommer att leva kvar även efter projektets avslut i juli 2019.

*Att Hela Mig främst vände sig till personer mellan 13-25 år beror på att projektets finansiär fördelar medel till barn- och ungdomsprojekt. I Arvsfondens riktlinjer räknas en som ung upp till 25 år.

Hela Mig samarbetade med följande verksamheter i arbetet med att öka och sprida kunskapen om sexualitetsproblematik till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp: 

        

Hela Mig finansierades av Arvsfonden. Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.