Hela Mig är Föreningen Storasysters treåriga projekt som finansieras av Arvsfonden. Projektet vänder sig främst till dig mellan 13-25 år* som upplever svårigheter med sex kopplat till erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt. 

 Projektet har två mål:

  • Att öka och sprida kunskap kring sexualitetsproblematik efter sexuellt våld.
  • Att erbjuda stöd till dig som upplever problem med sexualiteten eller sexlivet till följd av sexuellt våld.

Hela Mig erbjuder flera sexologiska stödfunktioner, dit du som upplever svårigheter med eller har frågor kring sex och relationer till följd av sexuellt våld kan få stöd och rådgivning av våra sexologer. Besök även gärna vår nya hemsida, Låtossprataomsex.nu, där du hittar information och stöd om sex efter sexuella övergrepp. Har du frågor om det sexologiska stödet är du alltid välkommen att kontakta oss på helamig@foreningenstorasyster.se.

Hela Mig erbjuder även föreläsningar om sexualitet efter sexuellt våld, förebyggande arbete och bemötande av svårigheter med sex. Föreläsningarna riktar sig till skolungdomar, yrkesverksamma som möter projektets målgrupp samt ideella organisationer, där fokus och innehåll kan skräddarsys efter deltagarna och önskemål från denna. Vill du att Hela Mig kommer och föreläser för din verksamhet? Kontakta vår projektledare Rebecca Sjöstrand för bokning, frågor och priser: rebecca@foreningenstorasyster.se, 0700-90 63 71.

*Att Hela Mig främst vänder sig till personer mellan 13-25 år är då projektets finansiär fördelar medel  till barn- och ungdomsprojekt. I Arvsfondens riktlinjer räknas en som ung upp till 25 år. Är du äldre än 25 år och söker stöd för problem med sex? Mejla oss på helamig@foreningenstorasyster.se, så kan vi i mån av tid erbjuda stöd alternativt hänvisa dig vidare. 

Hela Mig samarbetar med följande verksamheter i arbetet med att öka och sprida kunskapen om sexualitetsproblematik till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp: 

        

Hela Mig finansieras av Arvsfonden. Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.