Om projektet

Hela Mig är Föreningen Storasysters treåriga projekt som finansieras av Arvsfonden. Projektet vänder sig främst till dig mellan 13-25 år* som upplever sexualitetsproblematik till följd av sexuella övergrepp eller våldtäkt. 

 Projektet har två mål:

  • Att öka och sprida kunskap kring sexualitetsproblematik efter sexuellt våld.
  • Att erbjuda stöd till dig som upplever problem med sexualiteten eller sexlivet till följd av sexuellt våld.

Hela Mig erbjuder flera sexologiska stödfunktioner, dit du som upplever problem med sex och relationer till följd av sexuellt våld kan få stöd och rådgivning av våra sexologer.

Vill du komma i kontakt med oss på Hela Mig?

Mejla oss på helamig@foreningenstorasyster.se eller läs mer HÄR om du vill komma i kontakt med en specifik person som jobbar i projektet.

*Att Hela Mig främst vänder sig till personer mellan 13-25 år är då projektets finansiär fördelar medel  till barn- och ungdomsprojekt. I Arvsfondens riktlinjer räknas en som ung upp till 25 år. Är du äldre än 25 år och söker stöd för problem med sex? Mejla oss på helamig@foreningenstorasyster.se, så kan vi i mån av tid erbjuda stöd alternativt hänvisa dig vidare. 

Hela Mig samarbetar med följande verksamheter i arbetet med att öka och sprida kunskapen om sexualitetsproblematik till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp: 

        

 


 

Hela Mig finansieras av Arvsfonden. Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Comments are closed.

STÖD OSS

Du kan stödja oss på olika sätt. Genom att bli medlem, köpa gåvor i vår shop eller donera direkt på Bankgiro: 397-4870.

FÖRENINGEN STORASYSTER

Kungsholmsgatan 17B
112 27 Stockholm
kontakt@foreningenstorasyster.se

Organisationsnummer: 802465-2169