Hela Mig lanserar samtalsgrupper för partners i Malmö

Hela Mig är Föreningen Storasysters treåriga projekt som finansieras av Arvsfonden. Vi erbjuder olika former av sexologiskt stöd till personer som upplever svårigheter med sex kopplat till erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt.

Då svårigheter med sex efter övergrepp är något som kan påverka såväl individen som partners och relationer, är det därför viktigt att det finns stöd som också riktar sig till partners.

Projektet Hela Mig erbjuder nu en samtalsgrupp för partners. Här kan du som partner till någon som utsatts för sexuella övergrepp och som kopplat till detta upplever svårigheter med sex och relationer, möta andra med liknande erfarenheter som du. Gruppen vänder sig till dig som är över 18 år. Syftet med denna samtalsgrupp är att både få och ge stöd till varandra, möjliggöra reflektion och nya perspektiv samt utbyta erfarenheter och gemenskap.

Samtalsgruppens struktur

Gruppen består av 4-7 deltagare och två samtalsledare. Vi träffas varannan vecka vid 5 tillfällen under hösten/vintern och pratar utifrån olika teman vid varje träff. Vi arbetar med ”rundor”, som innebär att var och en får tala utan att bli avbruten. Alla får lika mycket tid, men det finns inget krav att använda hela sin tid till att prata. Du får prata så mycket eller lite du vill. Ingen får kommentera det någon annan har sagt, om den personen inte vill det. Vid varje träff kommer vi att jobba utifrån olika teman. Vi kommer bland annat att prata utifrån följande teman: synen på sex och sexualitet efter sexuella övergrepp, hur du som partner kan vara ett stöd, vad som kännetecknar en god kommunikation och hur du som partner kan ta hand om dig själv. Fokus utgår från dina egna erfarenheter och upplevelser. Efter varje träff får du med dig en reflektionsuppgift att fundera kring till nästkommande gruppträff.

Bra att veta

  • Varje gruppträff är 90 minuter inklusive paus.
  • Gruppträffarna sker på eftermiddag/kvällstid. Preliminär tid från kl. 18.
  • Gruppträffarna kostar 200 kr per gång.
  • Varje träff leds av legitimerad psykolog som har journalföringsplikt.
  • En viktig regel är att alla i gruppen lämnar en tystnadsförsäkran dvs. att det som sägs i gruppen stannar där.
  • Träffarna sker i våra lokaler som ligger centralt i Malmö.
  • Det bjuds på frukt och kaffe/te.
  • Vid avbokning eller förhinder kontakta samtalsledare senast 24 h innan avtalad träff, uteblivna besök debiteras med 200 kr.
  • Mer information kommer efter att du anmält intresse.

För att anmäla ditt intresse till vår partnergrupp vänligen fyll i detta formulär.

Comments are closed.

STÖD OSS

Du kan stödja oss på olika sätt. Genom att bli medlem, köpa gåvor i vår shop eller donera direkt på Bankgiro: 397-4870.

FÖRENINGEN STORASYSTER

Kungsholmsgatan 17B
112 27 Stockholm
kontakt@foreningenstorasyster.se

Organisationsnummer: 802465-2169