Hela Mig är Föreningen Storasysters treåriga projekt som syftar till att sprida kunskap om sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld och öka utbudet av sexologiskt stöd till personer mellan 13-25 år* som upplever sexualitetsproblematik efter våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Projektet finansieras av Arvsfonden och har tre anställda i Malmö och en i Stockholm.

Läs mer om projektet HÄR.

*Att Hela Mig främst vänder sig till personer mellan 13-25 år är då projektets finansiär fördelar medel  till barn- och ungdomsprojekt. I Arvsfondens riktlinjer räknas en som ung upp till 25 år. Är du äldre än 25 år och söker stöd för problem med sex? Mejla oss på helamig@foreningenstorasyster.se, så kan vi i mån av tid erbjuda stöd alternativt hänvisa dig vidare.