Projektet Hela Mig avslutas i juli 2019. Föreningen Storasyster har drivit projektet Hela Mig under tre år och projektet har syftat till att sprida kunskap om sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld samt öka utbudet av sexologiskt stöd till personer mellan 13-25 år* som upplever sexualitetsproblematik efter våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Projektet har finansierats av Arvsfonden och har bedrivits på Föreningen Storasysters kontor i Malmö och i Stockholm.

Läs mer om projektet HÄR.

*Att Hela Mig främst vänt sig till personer mellan 13-25 år beror på att projektets finansiär fördelar medel till barn- och ungdomsprojekt. I Arvsfondens riktlinjer räknas en som ung upp till 25 år.