Hela Mig

Hela Mig är Föreningen Storasysters treåriga projekt som syftar till att sprida kunskap om sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld och öka utbudet av sexologiskt stöd till personer mellan 13-25 år* som upplever sexualitetsproblematik efter våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Projektet finansieras av Arvsfonden och har tre anställda i Malmö och en i Stockholm.

Läs mer om projektet HÄR.

*Att Hela Mig främst vänder sig till personer mellan 13-25 år är då projektets finansiär fördelar medel  till barn- och ungdomsprojekt. I Arvsfondens riktlinjer räknas en som ung upp till 25 år. Är du äldre än 25 år och söker stöd för problem med sex? Mejla oss på helamig@foreningenstorasyster.se, så kan vi i mån av tid erbjuda stöd alternativt hänvisa dig vidare. 

 

Comments are closed.

STÖD OSS

Du kan stödja oss på olika sätt. Genom att bli medlem, köpa gåvor i vår shop eller donera direkt på Bankgiro: 397-4870.

FÖRENINGEN STORASYSTER

Warfvinges väg 26
112 51 Stockholm
kontakt@foreningenstorasyster.se

Organisationsnummer: 802465-2169