De frågor som inkommit till Fråga Sexologen samt Hela Migs sexologers svar hittar du under kategorierna nedan. Vissa frågor med olika svårigheter eller tankar återfinns under flera kategorier. Har du en egen fråga om som rör till exempel sex, relationer eller kroppen efter sexuellt våld och som du vill ställa till sexologen? Fyll i detta formulär


Ångest kring sex/i sexuella situationer/flashbacks  

Smärta vid sex/kroppsliga reaktioner i sexuella sammanhang

Svårigheter med och tankar kring gränssättning

Svårigheter med lust/upphetsning/orgasm

Skam- och skuldkänslor kopplat till sex/lust/upphetsning/orgasm

Normer kring sex