Beatrice Amsenius har av personliga skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som ordförande i Föreningen Storasyster med omedelbar verkan. Föreningen Storasyster kallar därför till extrainsatt årsmöte för att uts

Extrainsatt årsmöte

Beatrice Amsenius har av personliga skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som ordförande i Föreningen Storasyster med omedelbar verkan. Föreningen Storasyster kallar därför till extrainsatt årsmöte för att utse ny ordförande. Tills dess kommer ledamot Karin Forseke agera tillförordnad ordförande.

Medlemmar i Föreningen Storasyster har fått kallelse och dagordning för årsmötet per mejl.

Frågor kan ställas till Karin Forseke per mejl styrelsen@foreningenstorasyster.se.

 

Valberedningens förslag inför det extrainsatta årsmötet 2018

Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse för resterande verksamhetsåret 2018/2019 samt verksamhetsåret 2019/2020. Karin är för tillfället tillförordnad ordförande och har sedan verksamhetsårets början varit en uppskattad ledamot i styrelsen. Karin har omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat hennes uppdrag, bla som rådgivare till The Nobel Women’s Initiative och som styrelseledamot för organisationen Sojourn House som ger skydd till våldsutsatta kvinnor och barn. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen nominerar Paul Lacopie till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse resterande verksamhetsåret 2018/2019 samt nästkommande verksamhetsår 2019/2010. Paul har bred erfarenhet från ledningsgrupps- och styrelsearbete i små och stora företag. Paul har, sedan han blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit en uppskattad och aktiv volontär med uppdrag bla som chattbror. Som ledamot i styrelsen senaste tre åren, inkl som suppleant under pågående verksamhetsår, har Paul varit en lojal, pålitlig och engagerad ledamot. Valberedningen anser Paul vara en fortsatt stor tillgång för styrelsens arbete kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen föreslår vidare att ingen ny suppleant väljs in i styrelsen.

 

Tags: No tags

Comments are closed.