Kopia-av-Kopia-av-Kopia-av-youre-a-bright-beautiful-1

Enkät: Covid-19-pandemins påverkan på personer som utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp

Storasyster samlar nu in kunskap om hur personer som utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp påverkas av Covid-19-pandemin. Hjälp oss att förstå din situation genom att svara på denna enkät.

Enkäten innehåller frågor om erfarenhet av utsatthet för våld, psykiskt mående och kontakt med stödinstanser. Du är helt anonym och väljer själv vilka frågor du vill besvara. 

Enkäten hittar du här!

Önskar du stöd i samband med att du besvarat enkäten så kan du alltid kontakta Storasyster: www.foreningenstorasyster.se

Tags: No tags

Comments are closed.