Årsmöte 2019

Det har blivit dags för Föreningen Storasysters årsmöte, som äger rum den 20 mars 2019 kl. 18:00 i centrala Stockholm. Du som är medlem i föreningen är välkommen att delta vid årsmötet!
För mer information kontakta annas@foreningenstorasyster.se

Valberedningen utlyser ett antal styrelseposter inför årsmötet. Är du intresserad att ansöka? Kontakta valberedningen@foreningenstorasyster.se för mer information. Sista ansökningsdag är på söndag, 3 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!


logga_latossprataomsex_svart

Föreningen Storasyster lanserar Låtossprataomsex.nu!

Föreningen Storasyster lanserar Låtossprataomsex.nu, en hemsida med stöd och information om sexualitet efter sexuella övergrepp. Hemsidan är framtagen inom föreningens projekt Hela Mig.

Det finns begränsat med både kunskap och stöd kring sexualitet efter sexuella övergrepp, både inom hälso- och sjukvården och ideella instanser. Detta trots att det inte är ovanligt med svårigheter kopplade till sexualiteten och sexlivet efter erfarenheter av sexuellt våld och att målgruppen själva önskar mer stöd för tankar kring sexualitet och upplevda svårigheter med sex, enligt den rapport som Föreningen Storasyster presenterade 2017. Låtossprataomsex.nu bygger på erfarenheter från målgruppen som Hela Mig tagit del av genom nämnda rapport samt genom projektets sexologiska stödfunktioner. Hemsidan riktar sig till personer som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp och har funderingar kring sin sexualitet eller tycker att sex känns svårt. På hemsidan finns information om vanliga svårigheter med sex, sexualitet, relationer och kroppen kopplat till erfarenheter av sexuellt våld, varvat med tips och enklare övningar att testa på egen hand.

Låtossprataomsex.nu är en del av Föreningen Storasysters projekt Hela Mig som finansieras av Arvsfonden. Webbplatsen är designad av Nikki Schmidt/Nikkivisual.com.

Har du erfarenhet av sexuella övergrepp och vill dela med dig av dina tankar kring sexuell hälsa?

Har du erfarenhet av sexuella övergrepp och vill dela med dig av dina tankar kring sexuell hälsa?
Du kan nu delta i en studie kring sexuell hälsa efter sexuella övergrepp. 
 
Syftet med studien är att synliggöra olika erfarenheter av sexuell hälsa och öka möjligheten för
yrkesverksamma att ge anpassat stöd avseende sexuell hälsa.
 
Är du intresserad av att delta? Läs mer nedan! 

Informationsbrev

Beatrice Amsenius har av personliga skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som ordförande i Föreningen Storasyster med omedelbar verkan. Föreningen Storasyster kallar därför till extrainsatt årsmöte för att uts

Extrainsatt årsmöte

Beatrice Amsenius har av personliga skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som ordförande i Föreningen Storasyster med omedelbar verkan. Föreningen Storasyster kallar därför till extrainsatt årsmöte för att utse ny ordförande. Tills dess kommer ledamot Karin Forseke agera tillförordnad ordförande.

Medlemmar i Föreningen Storasyster har fått kallelse och dagordning för årsmötet per mejl.

Frågor kan ställas till Karin Forseke per mejl styrelsen@foreningenstorasyster.se.

 

Valberedningens förslag inför det extrainsatta årsmötet 2018

Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse för resterande verksamhetsåret 2018/2019 samt verksamhetsåret 2019/2020. Karin är för tillfället tillförordnad ordförande och har sedan verksamhetsårets början varit en uppskattad ledamot i styrelsen. Karin har omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat hennes uppdrag, bla som rådgivare till The Nobel Women’s Initiative och som styrelseledamot för organisationen Sojourn House som ger skydd till våldsutsatta kvinnor och barn. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen nominerar Paul Lacopie till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse resterande verksamhetsåret 2018/2019 samt nästkommande verksamhetsår 2019/2010. Paul har bred erfarenhet från ledningsgrupps- och styrelsearbete i små och stora företag. Paul har, sedan han blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit en uppskattad och aktiv volontär med uppdrag bla som chattbror. Som ledamot i styrelsen senaste tre åren, inkl som suppleant under pågående verksamhetsår, har Paul varit en lojal, pålitlig och engagerad ledamot. Valberedningen anser Paul vara en fortsatt stor tillgång för styrelsens arbete kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen föreslår vidare att ingen ny suppleant väljs in i styrelsen.

 

Vi välkomnar ny samtyckeslag!

Vi välkomnar ny samtyckeslag!

Den 23 maj röstade riksdagen ja till en samtyckeslag!
Samtyckeslagen innebär att sex ska vara frivilligt och att det blir olagligt att ha sex med någon som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visat att den samtycker.

– Vi välkomnar och firar den nya sexualbrottslagstiftningen, men anser såklart att den borde varit på plats länge redan. Nu äntligen har vi en lagstiftning som markerar det självklara – att sex ska vara frivilligt och att du har en skyldighet att säkerställa att den du vill ha sex med faktiskt vill ha sex med dig också. Det ska bli intressant att se hur den nya lagen implementeras i våra domstolar, men oavsett så är lagen en markering och ett viktigt steg på vägen mot vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld!
säger verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen.

Namn: Hadil Mohamed Ålder: 30 år Sysselsättning: grafisk formgivare och konstnär Hur skulle du beskriva din konst för någon som är helt ny till den? Min konst fokuserar på att lyfta en marginaliserad grupp i

Intervju med Hadil Mohamed

Namn: Hadil Mohamed
Ålder: 30 år
Sysselsättning: grafisk formgivare och konstnär

Hur skulle du beskriva din konst för någon som är helt ny till den?
Min konst fokuserar på att lyfta en marginaliserad grupp i samhället – svarta kvinnor. Det finns väldigt lite representation i dagens klimat, vi ser inte oss själva på arbetsplatser, ledande positioner eller i tidningar. Om en är helt ny till min konst kan de förvänta sig konstverk på starka, svarta kvinnor tillsammans med texter som problematiserar olika orättvisor i samhället.

Vad är din drivkraft?
Självklart är det en drivkraft att få dela min konst och mitt perspektiv med folk och att det i sin tur leder till diskussioner där jag lär mig en massa. Annars har en stor drivkraft varit när svarta kvinnor berättar för mig att de aldrig sett sig själva porträtterade på det sättet. Det gör mig allra lyckligast!

I din konst lyfter du ofta rasism och hur det är att leva som svart i Sverige, berätta mer om det:
Jag skulle säga att den dagliga rasismen jag utsätts för är som små nålstick. Det kan vara många på en dag eller få, men någon form at nålstick uppstår alltid. Det kan vara den extra blicken jag får av vakterna i butiker, eller hur butikspersonal följer efter mig i butiker. Det är alla gånger jag inte kommer in på utrymmen där flest vita figurerar utan att jag har med mig en vit kompis. Det är varje gång någon berömmer mig för hur bra min svenska är eller blir förvånade över att jag har en högskoleutbildning. Det är varje gång någon frågar mig vart jag egentligen är från när mitt ursprung inte är relevant i samtalet. Rasism är ett brett begrepp och i dagens klimat vill ingen kallas för en rasist och istället förklär de sin rasism med fientliga frågor. Lite så är det på den dagliga fronten men självklart finns det större konsekvenser av rasism. Allt ifrån att inte bli kallad på intervjuer pga ens utländska namn eller att bli kallad fula ord pga hur en ser ut. Det är ett dagligt spektrum av stora och små trauman.

Du har vid flertalet tillfällen hjälpt oss gratis med grafik/konst till både sociala medier och merch. Varför har du valt att bidra till vårt arbete mot sexuellt våld?
Jag tycker att Föreningen Storasyster är en av de viktigaste organisationerna i Sverige. Ert arbete med sexuellt våldsutsatta (både förebyggande och  i skedet efter) är en fråga jag brinner starkt för och som jag verkligen vill donera min tid och min konst till. Sedan är ni otroligt inspirerande att följa, ert engagemang och outtröttliga strid i detta område är något jag vill omringa mig av alla dagar i veckan. Att välja er har varit det lättaste val jag har gjort!

Vill du kika mer på Hadils konst? Klicka här för att komma till hennes instagram!

För att köpa vår merch klicka här!

Annonsering lansering SEÖ

Vi lanserar Stödefterövergrepp.se!

 

Stödefterövergrepp.se är en webbsida som samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Sidan riktar sig till utsatta, dess anhöriga och till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.

– Föreningen Storasyster har under en tid sett behovet av att samla information om olika stödverksamheter på en och samma plats. Vi har nu, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, kunnat utveckla och lansera Stödefterövergrepp.se som vi hoppas kan fylla det behovet, säger Föreningen Storasysters verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen.

Mäns våld mot kvinnor, barn och transpersoner är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. När kvinnor och flickor utsätts för sexuellt våld av män och killar ska de kunna få ett bra stöd och bemötande, för att i förlängningen kunna ha samma rätt som män att kunna utforma och ha makten över sina egna liv. Att ha erfarenheter av sexuellt våld påverkar i många fall kvinnors och flickors psykiska och fysiska hälsa.

– Vår förhoppning är att en ökad tillgång till information om olika stödinstanser, för både utsatta, anhöriga och yrkesverksamma, ska kunna förbättra stödet för utsatta. Genom ökad tillgänglighet till information om olika stödinstanser kan bl.a kvinnors och flickors hälsa förbättras. Vår önskan är att Stödefterövergrepp.se ska kunna vara en liten pusselbit för ett mer jämställt samhälle där utsatta får stöd efter ett sexuellt övergrepp, säger projektledare Linnéa Hall.

Stödefterövergrepp.se samlar bland annat ideella föreningar, kommunala stödinstanser och vård- och hälsoinrättningar som på olika sätt ger stöd efter ett sexuellt övergrepp. På sidan har du möjlighet att filtrera mellan regioner, på olika typer av stödfunktioner och verksamheter. Du kan även välja mellan olika inriktningar/kompetenser, t.ex hitta verksamheter som ger stöd- och kompetensutveckling till yrkesverksamma genom föreläsningar om sexuellt våld.

Stödefterövergrepp.se är en del av projektet ”Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld” som drivs av Föreningen Storasyster och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

För frågor – kontakta projektledare Linnéa Hall
linnea@foreningenstorasyster.se
079-075 95 09

Valberedningens förslag till Föreningen Storasysters styrelse 2018

 

Ordförande: Beatrice Amsenius (nyval, ett år) Valberedningen nominerar Beatrice Amsenius till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2018/2019. Beatrice är aktiv volontär och chattsyster i Föreningen Storasyster sedan 2017. Som socionom har hon senaste nio åren arbetat för och med människor i utsatta livssituationer inom offentlig såväl som ideell sektor. Genom sin nuvarande tjänst som biträdande verksamhetschef i en ideell organisation har hon god kunskap om stödverksamhet och för de utmaningar och möjligheter ledarskap i en ideell förening kan innebära. Valberedningen anser att Beatrice har den drivkraft, erfarenhet och lyhördhet som krävs för att leda Föreningen Storasysters styrelse framåt. Tillsammans med hennes stora engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld anser valberedningen Beatrice vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters styrelse kommande verksamhetsåret.

 

Ledamot: Anna Sjögren (omval, ett år) Valberedningen nominerar Anna Sjögren till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2018/2019. Anna har från sitt yrkesliv som jurist, såväl som från sina studier och ideella uppdrag, stor kunskap om sexualbrott. För tre år sedan initierade Anna Storasysterjurist-verksamheten i föreningen, och har, utöver att själv bistå som Storasysterjurist, även varit chattsyster, föreläst för föreningen samt senaste året suttit i Föreningen Storasysters styrelse. Valberedningen anser att Anna, med sin juridiska kompetens och stora engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld, är en stor tillgång för styrelsens arbete även kommande verksamhetsåret.

 

Ledamot: Karin Forseke (nyval, ett år) Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse för verksamhetsåret 2018/2019. Karin är ny medlem i Föreningen Storasyster och har en bakgrund i finansbranschen i USA, Storbritannien och Sverige. Hon har omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Karin är för närvarande verksam i ett antal styrelser, bla i insuretech bolaget Greater Than AB och medlem i Aktiemarknadsnämnden. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat hennes uppdrag, bla som rådgivare till The Nobel Women’s Initiative och som styrelseledamot för organisationen Sojourn House som ger skydd till våldsutsatta kvinnor och flickor. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande året.

 

Sekreterare: Åsa Fröding (omval, två år) Valberedningen nominerar Åsa Fröding till posten som sekreterare i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019 samt 2019/2020. Åsa har varit en uppskattad och aktiv volontär i Föreningen Storasyster redan sedan föreningen grundades för fem år sedan. Som sekreterare i styrelsen det gångna verksamhetsåret har Åsa varit lyhörd, pålitlig, trygg och kunnig. Med sitt brinnande engagemang för såväl Föreningen Storasysters stödverksamhet, som föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, anser valberedningen Åsa vara en tillgång för styrelsen även kommande verksamhetsår.

 

Kassör: Inger Malm (omval, ett år) Valberedningen nominerar Inger Malm till posten som kassör i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019. Inger har, sedan hon blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit aktivt engagerad i styrelsens ekonomiska verksamhet. Som civilekonom med mångårig erfarenhet av arbete som bla ekonomichef och controller har hennes kunskaper varit en uppskattade i Föreningen Storasysters styrelse under tre år. Med ett stort engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld anser valberedningen Inger vara en fortsatt stor tillgång för styrelsen.
 Suppleant: Paul Lacopie (omval, ett år) Valberedningen nominerar Paul Lacopie till posten som suppleant i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019. Paul har bred erfarenhet från ledningsgrupps- och styrelsearbete i små och stora företag. Paul har, sedan han blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit en uppskattad och aktiv volontär med uppdrag bla som chattbror. Som ledamot i styrelsen senaste tre åren har Paul varit en lojal, pålitlig och engagerad ledamot. Valberedningen anser Paul vara en fortsatt stor tillgång för styrelsens arbete kommande verksamhetsåret.