Valberedningens förslag till Föreningen Storasysters styrelse 2018

 

Ordförande: Beatrice Amsenius (nyval, ett år) Valberedningen nominerar Beatrice Amsenius till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2018/2019. Beatrice är aktiv volontär och chattsyster i Föreningen Storasyster sedan 2017. Som socionom har hon senaste nio åren arbetat för och med människor i utsatta livssituationer inom offentlig såväl som ideell sektor. Genom sin nuvarande tjänst som biträdande verksamhetschef i en ideell organisation har hon god kunskap om stödverksamhet och för de utmaningar och möjligheter ledarskap i en ideell förening kan innebära. Valberedningen anser att Beatrice har den drivkraft, erfarenhet och lyhördhet som krävs för att leda Föreningen Storasysters styrelse framåt. Tillsammans med hennes stora engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld anser valberedningen Beatrice vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters styrelse kommande verksamhetsåret.

 

Ledamot: Anna Sjögren (omval, ett år) Valberedningen nominerar Anna Sjögren till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse under verksamhetsåret 2018/2019. Anna har från sitt yrkesliv som jurist, såväl som från sina studier och ideella uppdrag, stor kunskap om sexualbrott. För tre år sedan initierade Anna Storasysterjurist-verksamheten i föreningen, och har, utöver att själv bistå som Storasysterjurist, även varit chattsyster, föreläst för föreningen samt senaste året suttit i Föreningen Storasysters styrelse. Valberedningen anser att Anna, med sin juridiska kompetens och stora engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld, är en stor tillgång för styrelsens arbete även kommande verksamhetsåret.

 

Ledamot: Karin Forseke (nyval, ett år) Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse för verksamhetsåret 2018/2019. Karin är ny medlem i Föreningen Storasyster och har en bakgrund i finansbranschen i USA, Storbritannien och Sverige. Hon har omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Karin är för närvarande verksam i ett antal styrelser, bla i insuretech bolaget Greater Than AB och medlem i Aktiemarknadsnämnden. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat hennes uppdrag, bla som rådgivare till The Nobel Women’s Initiative och som styrelseledamot för organisationen Sojourn House som ger skydd till våldsutsatta kvinnor och flickor. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande året.

 

Sekreterare: Åsa Fröding (omval, två år) Valberedningen nominerar Åsa Fröding till posten som sekreterare i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019 samt 2019/2020. Åsa har varit en uppskattad och aktiv volontär i Föreningen Storasyster redan sedan föreningen grundades för fem år sedan. Som sekreterare i styrelsen det gångna verksamhetsåret har Åsa varit lyhörd, pålitlig, trygg och kunnig. Med sitt brinnande engagemang för såväl Föreningen Storasysters stödverksamhet, som föreningens vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, anser valberedningen Åsa vara en tillgång för styrelsen även kommande verksamhetsår.

 

Kassör: Inger Malm (omval, ett år) Valberedningen nominerar Inger Malm till posten som kassör i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019. Inger har, sedan hon blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit aktivt engagerad i styrelsens ekonomiska verksamhet. Som civilekonom med mångårig erfarenhet av arbete som bla ekonomichef och controller har hennes kunskaper varit en uppskattade i Föreningen Storasysters styrelse under tre år. Med ett stort engagemang för Föreningen Storasysters vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld anser valberedningen Inger vara en fortsatt stor tillgång för styrelsen.
 Suppleant: Paul Lacopie (omval, ett år) Valberedningen nominerar Paul Lacopie till posten som suppleant i Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019. Paul har bred erfarenhet från ledningsgrupps- och styrelsearbete i små och stora företag. Paul har, sedan han blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit en uppskattad och aktiv volontär med uppdrag bla som chattbror. Som ledamot i styrelsen senaste tre åren har Paul varit en lojal, pålitlig och engagerad ledamot. Valberedningen anser Paul vara en fortsatt stor tillgång för styrelsens arbete kommande verksamhetsåret.
FS_final

Nu söker vi nya volontärer!

ANSÖKAN ÄR NU STÄNGD.

Är du intresserad av att bli volontär hos oss?

Du ska vara engagerad, feminist, vilja arbeta för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Vi ser också att du är över 20 år och har möjlighet att lägga ner minst 2 timmar per månad för ideellt arbete. Föreningen Storasyster arbetar för mångfald och ser gärna en bredd i sökandes ursprung, kön, sexualitet och funktion.

Som volontär kan du:

– Bemanna vår chattjour

– Bemanna vår mejljour

– Vara chattsyster/chattbror

– Vara medföljande syster/bror

– Hjälpa till med grafisk formgivning

– Bemanna sociala medier för föreningens räkning

– Delta vid evenemang, manifestationer och demonstrationer

Läs mer om arbetet som volontär och våra olika stödfunktioner här!

Vi söker både dig med och utan egna erfarenheter av våldtäkt eller sexuella övergrepp. Att få prata med någon som har liknande erfarenheter som en själv är efterfrågat bland våra stödsökande och vi tror att du som har egna bearbetade erfarenheter av våldtäkt eller sexuella övergrepp kan erbjuda en unik form av stöd till dessa personer.

För att kunna bli volontär ska du kunna delta vid en rekryteringsträff i Stockholm den 21 mars kl. 18.00 – 20.00, alternativt på Skype om du inte kan komma till Stockholm. Du ska senare kunna ta dig till Stockholm för vår volontärutbildning som äger rum 7-8 samt 21-22 april. Föreningen Storasyster har tyvärr inte möjlighet att stå för resekostnader till och från Stockholm.

Samtliga volontärer som arbetar inom våra stödfunktioner måste genomgå nämnda grundutbildning. Är du volontär hos Föreningen Storasyster ska du också delta i handledning minst en gång per termin. Handledning kan genomföras på distans om du inte är bosatt i Stockholm. Du behöver alltså inte bo i Stockholm för att engagera dig i verksamheten – vi söker volontärer från hela landet. Nästan alla föreningens stödfunktioner sker via nätet.

Låter det här som något för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan senast den 12 mars!

Klicka på denna länk för att komma till ansökningsformuläret. Efter ansökningstidens slut kommer vi att gå igenom ansökningarna och välja ut ett antal personer som vi bjuder in till rekryteringsträff.

Vi ser fram emot din ansökan! Tillsammans är vi starka. <3

Vi söker ny styrelse! (1)

Vi söker ny styrelse!

Ansökan till Föreningen Storasysters styrelse verksamhetsåret 2018/2019 alt. 2018-2020

ANSÖKAN ÄR NU STÄNGD.

Den 22 mars infaller Föreningen Storasysters årsmöte, då en ny styrelse till föreningen för verksamhetsåret 2018/2019 alt. 2018-2020 skall väljas.

 

Valberedningen söker en styrelse med fortsatt bred kompetens och erfarenhet som kan stötta Föreningen Storasyster i att fortsätta växa organiskt, nå ut till ännu fler stödsökande, agera kunskapsresurs och bollplank för kansliet, samt i att skapa opinion i föreningens vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

 

I och med att föreningens verksamhet vuxit snabbt senaste åren, har en stor del av styrelsens uppdrag kunnat tas över av kansliet. Kommande verksamhetsår kommer därför styrelsen reduceras till fem poster, av vilka samtliga är sökbara:

 

 • En ordförande, som leder styrelsens strategiska arbete, är styrelsens kontakt med Föreningen Storasysters kansli, samt är styrelsens representant i utåt, till exempel i media.
 • Två ledamöter, som med kunskap och erfarenhet möjliggör för att styrelsen på bästa sätt ska bidra till föreningens strategiska arbete.
 • En sekreterare, som är ledamot i styrelsen och skriver protokoll under styrelsemötena.
 • En kassör, som är styrelsens expert på ekonomiska frågor.

 

Intresseanmälan är även öppen för att sitta i Föreningen Storasysters valberedning för verksamhetsåret 2019/2020.

För att ingå i styrelse krävs att du

 • Har ett stort engagemang för föreningens vision och målsättning om ett samhälle fritt från sexuellt våld.
 • Har viljan, förmågan och erfarenheten av att leda styrelsens strategiska utveckling.
 • På ett generöst sätt bidrar med erfarenheter och kunskaper till styrelsen och föreningens kansli.
 • Avsätter 5 kvällar för styrelsemöten i Stockholm under verksamhetsåret, samt avsätta tid för förberedelser som till exempel inläsning av dokument inför styrelsemötena. Som styrelseledamot kan du behöva förbereda underlag och beslutsdokument till sammanträdena med styrelsen. Ordinarie ledamöter förväntas närvara på samtliga möten. Ledamöter som inte når upp till närvarokraven kommer att ersättas.
 • Kan verka oavlönat samt religiöst och partipolitiskt obundet.
 • Är medlem i Föreningen Storasyster när styrelseuppdraget börjar.

 

Läs gärna mer om nuvarande styrelsen på Föreningen Storasysters webbplats.

 

Är du intresserad av att engagera dig i Föreningen Storasysters styrelse? Du kandiderar genom att:

 1. Skicka CV till valberedningen@foreningenstorasyster.se OCH
 2. Besvara valberedningens frågor här på Google Forms.

 

Sista dag för att kandidera är söndagen den 11 februari.

 

Utvalda kandidater måste vara tillgängliga för intervju i Stockholm, alternativt via Skype, under vecka 8 2018.

Funderingar?

Undrar du vad det innebär att ingå i styrelsen? Hör gärna av dig till valberedningen på valberedningen@foreningenstorasyster.se.

Valberedningen valdes av årsmötet 2017 och består av Nicole Dreher och Andrea Ivarsson, som båda är volontärer i Föreningen Storasyster.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Varma hälsningar,

Valberedningen

 

Vill du (1)

JULINSAMLING!

VILL DU HJÄLPA OSS ATT FORTSÄTTA VÅRT ARBETE MED ATT STÖTTA MÄNNISKOR UTSATTA FÖR SEXUELLT VÅLD ÄVEN 2018?

Vi har väldigt hög belastning i vår verksamhet, och samtidigt är vår finansiering och överlevnad inför 2018 osäker.
Hjälp oss att kunna stötta utsatta, förebygga att övergrepp sker och opinionsbilda även nästa år genom att swisha ett bidrag!

Swishar du ett bidrag på över 100kr innan 30/12, så har du också chans att vinna en fin signad print av Frida Malmgren, skaparen till Tjejerna på Höjden!!

Shoppen - fem

NY AFFISCH I SHOPPEN

VILL DU BIDRA TILL ATT STOPPA SEXUELLT VÅLD OCH SAMTIDIGT KÖPA EN FIN JULKLAPP?

Är du i full färd att köpa julklappar och vill ge något som både är fint och hjälper utsatta människor? Eller vill du kanske unna dig själv något fint?

Vi har nu fått in nya snygga affischer skapade av konstnären Hadil Mohamed! Förutom våra nya affischer har vi även tishor, muggar och halsband i shoppen.

Alla intäkter går direkt till vårt arbete att stoppa sexuellt våld. In och shoppa loss här!

Sista dagen att beställa för leverans innan jul är fredagen 15/12 (med reservation för Postens hantering).

Enkät

VI LANSERAR ENKÄT OM SEXUELLT VÅLD!

Har du utsatts för någon form av sexuellt övergrepp och vill delta i en enkätstudie?

Enkäten har tagits fram av Föreningen Storasyster och vänder sig till dig som har erfarenheter av sexuella övergrepp av olika slag och som är 13 år eller äldre, oavsett könsidentitet.

Enkäten innehåller frågor om sexuella övergrepp, psykiskt mående och om kontakt med olika typer av stödinstanser. Du är helt anonym och väljer själv vilka frågor du vill besvara. Genom att svara på frågorna bidrar du med viktig kunskap kring hur personer som utsatts för sexuella övergrepp mår och vilket stöd de har fått. Svaren kommer sedan ligga till grund för en skriven rapport som syftar till att öka kunskapen om personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp för att på så sätt kunna förbättra stödet för utsatta.

Enkäten tar ca 6 minuter att besvara.

Du hittar enkäten HÄR.

Enkäten är en del av det MUCF-finansierade projektet ”Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld”.

– Har du några frågor kring enkäten eller projektet: kontakta projektledare Linnéa Hall, linnea@foreningenstorasyster.se.
– Önskar du stöd efter att du besvarat enkäten: mejla till jour@foreningenstorasyster.se eller gå in på sidan för vår stödverksamhet.

 

föreläsning med hand ny1

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Idag uppmärksammar Föreningen Storasyster FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Mäns och killars våld mot kvinnor, tjejer och ickebinära förekommer inom alla områden av samhället, vilket har blivit oerhört synligt i och med #metoo. Vi vill idag även uppmärksamma att vi, och en rad andra organisationer, arbetar varje dag, året runt, för målet om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

ÄR DU MED OSS I KAMPEN?

Stöd oss genom att bli medlem eller att donera en gåva!

FÖRENINGEN STORASYSTER ÄR EN DEL AV MIN UPPRÄTTELSE!

Min upprättelse är en sajt och fond grundad av mediaprofilen Cissi Wallin, för alla som blivit utsatta för övergrepp och för alla som vill engagera sig i att stoppa det sexuella våldet.

Sakkunninga som juristen Elisabeth Massi Fritz, kriminologen Nina Rung och barnrättskämpen och retorikern Elaine Eksvärd bistår med sin kunskap. Vi på Föreningen Storasyster kommer, förutom att bidra med vår kunskap kring sexuellt våld, tillsammans med Make Equal och Tre ska bli noll få ta del av de donationer som Min upprättelse samlar in. 

Tillsammans driver vi opinion – för mindre skam, mindre tystnadskultur och mer upprättelse. Nu sätter vi stopp för sexuellt våld.

I filmen där vår verksamhetschef Cecilia berättar om varför Föreningen Storasyster väljer att vara en del av Min Upprättelse!