Skärmavbild 2019-10-31 kl. 11.44.20

Samtalsgrupp i Stockholm

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp och vill möta andra med liknande erfarenheter?
Skicka in en intresseanmälan om att delta i Föreningen Storasysters samtalsgrupp!

I samtalsgruppen får du möjlighet att dela erfarenheter, tankar och känslor med andra personer som kan relatera och förstå.
Vi träffas vid 6 tillfällen under november-december i våra lokaler centralt i Stockholm.

Vi behöver din ansökan senast fredag 8 november.
Läs mer här!

Skärmavbild 2019-10-09 kl. 13.05.28

Vår verksamhetschef Cecilia kommenterar årets NTU

Flera medier har idag rapporterat om att sexualbrotten minskar efter att Brå släppt årets Nationella trygghetsundersökning. Vår verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen kommenterar rapporten och dess innehåll.

– Om resultaten i årets NTU faktiskt är början på en nedåtgående trend är det väldigt glädjande, men jag tror det är för tidigt att dra den slutsatsen efter bara ett års nedgång. Att 34,4% av kvinnor i åldrarna 20-24 år utsattes för sexualbrott under förra året är fortfarande totalt oacceptabelt. Vi ser också i rapporten att de allvarligare sexualbrotten inte minskar, menar Cecilia.

– Vi måste fortsätta det förebyggande arbetet för att bryta normer, ändra beteenden, minska mörkertalet och komma närmare det samhälle vi vill leva i – ett samhälle fritt från sexuella övergrepp.

Läs hela rapporten här!

Vilda

Hör en av våra volontärer berätta om sitt engagemang

Föreningen Storasyster har över 100 fantastiska volontärer som är en del av vårt dagliga arbete mot sexuellt våld – en av dem är Vilda. Nedan berättar hon mer om hur hon upplever volontärskapet och vad som har fått henne att engagera sig i Föreningen Storasyster.

Varför valde du att bli volontär på just Föreningen Storasyster?

Jag valde att bli volontär på Föreningen Storasyster eftersom det är ett område där många som utsätts inte får det stöd de vill ha och behöver. I de fall en vågar berätta vad en varit eller är med om möts en ofta av misstro, skepsis, skam och skuldbeläggning eller fördomar. Dessutom är det så otroligt många som inte berättar för någon i sin omgivning, av rädsla för reaktionerna. Då är det så otroligt viktigt att det finns en plats där personer som utsatts för olika typer av övergrepp och sexuellt våld har en frizon att mötas av en empatisk medmänniska där den får prata av sig, bli trodd och få stöd. Föreningen Storasyster erbjuder en möjlighet för personer som annars kanske inte skulle berätta för någon om sina erfarenheter att göra det. Det tycker jag är fint, viktigt och vill vara en del av. 

Vad är det bästa med volontärskapet?

Det bästa med att vara volontär är känslan av att göra någonting konkret, som är bra för andra människor. Många känner en frustration över hur samhället ser ut och hur sexualbrott hanteras, och då är det väldigt skönt att kunna kanalisera den frustrationen i handling och göra något. Jag som enskild person kan inte förändra samhällsstrukturen, men jag kan lyssna och jag kan ge stöd och det är otroligt viktigt för våra stödsökande. 

Hur är det att stötta personer utsatta för sexuellt våld? Är det en krävande uppgift?

At vara volontär på Föreningen Storasyster är såklart tungt bitvis, eftersom våra stödsökande är eller har varit i tunga situationer och bär på smärtsamma erfarenheter men det vägs upp av känslan av kunna göra skillnad. Många av de stödsökande uttrycker en stor tacksamhet och mycket kärlek när det är dags att avsluta ett samtal eller en kontakt. Jag tycker volontärskapet ger så otroligt mycket tillbaka, så även i tuffa samtal är det utan tvekan värt det. Vi har dessutom regelbunden handledning där vi får möjlighet att bolla olika frågor och har också alltid möjlighet att höra av oss till vår fantastiska samordnare för att få stöd i extra utmanande frågor eller situationer. 

Hur fungerar det att kombinera engagemanget med studier eller arbete?

Jag har jobbat heltid under hela min tid som volontär, först på restaurang med oregelbundna tider, och sedan på kontorstider. Det har fungerat jättebra eftersom det finns så många olika sätt att engagera sig på. När jag jobbade oregelbundna tider fungerade det bra att ha en längre mailkontakt med en chattsyster, och nu när jag arbetar på kontorstider är det inte svårt att hinna med några chattpass i månaden.

Vi söker deltagare till vårens samtalsgrupper!

SAMTALSGRUPP I STOCKHOLM – några få platser kvar!

SAMTALSGRUPP I STOCKHOLM – några få platser kvar!

Har du varit med om sexuella övergrepp och vill möta andra med liknande erfarenheter? 
Skicka in en intresseanmälan om att delta i Föreningen Storasysters samtalsgrupp!

Syftet med gruppen är att dela erfarenheter, tankar och känslor med andra i en liknande situation.
Vi träffas vid 6 tillfällen i våra lokaler centralt i Stockholm.

Anmäl dig innan 9 september.
Mer information hittar du här!

Volontär Malin

Bli volontär hos Föreningen Storasyster!

Du ska vara engagerad, feminist och vilja arbeta för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Vi ser också att du är över 20 år och har möjlighet att lägga ner minst fyra timmar per månad för ideellt arbete. Föreningen Storasyster arbetar för mångfald och ser gärna en bredd i sökandes ursprung, kön, sexualitet och funktion.

Vi söker både dig med och utan egna erfarenheter av våldtäkt eller sexuella övergrepp. 

Som volontär kan du:

– Bemanna vår chattjour

– Vara chattsyster/chattbror

– Vara kommunikatör (d.v.s. bemanna sociala medier för föreningens räkning)

För att sitta i vår chattjour eller vara chattsyster krävs ingen förkunskap eller utbildning. För dig som önskar bli kommunikatör ser vi gärna att du arbetar med kommunikation eller har erfarenhet av det sedan tidigare, alternativt att du är under utbildning.

Läs gärna mer om arbetet som volontär och de olika uppdragen här (eller via länkarna ovan).

För att bli volontär ska du kunna delta vid en rekryteringsträff i Stockholm den 7 oktober kl. 18.00 – 20.30, alternativt över videosamtal (vid ett annat tillfälle) om du inte kan komma till Stockholm. Du ska senare kunna ta dig till Stockholm för vår volontärutbildning som äger rum 26-27 oktober samt 9-10 november. 

Samtliga chatt- och chattsystervolontärer hos Föreningen Storasyster genomgår denna grundutbildning. Båda helgerna är obligatoriska för dem. De volontärer som ska bli kommunikatörer deltar endast 26 okt och 10 nov.

Om du inte är bosatt i Stockholm kan Föreningen Storasyster hjälpa till med kostnaderna för resa och logi för utbildningshelgerna. För rekryteringsträffen har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda någon reseersättning.

Du behöver alltså inte bo i Stockholm för att engagera dig i verksamheten – vi söker volontärer från hela landet. Våra volontärer sköter sina uppdrag hemifrån.

Låter det här som något för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan senast den 23 september!

Du ansöker via detta formulär.

Efter ansökningstidens slut kommer vi att gå igenom ansökningarna och välja ut ett antal personer som vi bjuder in till rekryteringsträffen.

Vi ser fram emot din ansökan!

storasyster_facebook_header_1200x628

Föreningen Storasyster lanserar rapporten “5211 röster om sexuellt våld”

Föreningen Storasyster lanserar nu rapporten “5211 röster om sexuellt våld”. Rapporten är baserad på en enkätstudie som riktade sig till personer med erfarenhet av utsatthet för sexuellt våld.

Vid årsskiftet 2017/2018 genomförde Föreningen Storasyster en enkätstudie om sexuellt våld som riktade sig till personer med erfarenhet av sexuella övergrepp. Enkäten innehöll frågor om sexuellt våld, psykiskt mående, om personen sökt stöd efter övergrepp och huruvida personen polisanmält övergreppet, och fick stor spridning med 5 211 svar.

– Genom att samla in mer kunskap om utsatthet för sexuellt våld hade vi förhoppningen om att öka förståelsen för vår målgrupps situation och därmed kunna förbättra stödet för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi hoppas nu att kunna sprida den kunskap vi samlat in om målgruppen till alla som möter utsatta, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Föreningen Storasyster.

De flesta som besvarade enkäten var mellan 13-35 år, definierade sig som kvinnor, och arbetade eller studerade vid svarstillfället. Majoriteten hade varit utsatta för att någon berört deras kropp med händerna, könet eller munnen på ett sexuellt sätt som känts obehagligt. Varannan person uppgav att någon hade gjort något sexuellt mot dem när de inte har kunnat skydda sig eller uttrycka sin vilja. Det var vanligast att respondenten hade utsatts av en person som den kände och nästan alla hade blivit utsatta av en man/kille. De vanligaste platserna att bli utsatt på var i en hemmiljö (eget eller annans), på offentliga platser och/eller i krogmiljö. De tre mest förekommande symptomen efter övergreppet var känslor av skam, ångest och försämrat egenvärde/självkänsla. Efter övergreppet var det vanligast att ha fått samtalsstöd eller läkarkontakt inom psykiatrin eller av privat psykolog/samtalsterapeut. Nästan 7 av 10 ville inte polisanmäla övergreppet de utsatts för. Den vanligaste anledning till att inte anmäla var att de inte orkar och/eller att de inte vet om brottet går att anmäla.

Resultaten visade även att en stor andel respondenter hade erfarenhet av upprepad utsatthet och/eller utsatthet för annan typ av våld, vilket vi kan förmoda inverkar på måendet och hälsan. Detta vittnar om en särskild utsatthet som kan göra det svårare att både polisanmäla och att kontakta stödinstanser. Att våga söka stöd och att sedan få stöd är en förutsättning för att må bättre och nå en förbättrad hälsa.

– Då kvinnor och tjejer inte kan vara trygga och fredade i sina hem eller i det offentliga rummet på grund av det sexuella våld som de utsätts för av män, begränsas kvinnors rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare på samma villkor som män. Det sexuella våldet är således ett demokratiskt problem och ett hinder för att uppnå jämställdhet, och vi behöver därför stärka både stödet för utsatta och det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor, säger Linnéa Hall, rapportförfattare och projektledare på Föreningen Storasyster

Rapport och bilagor.

Pressmeddelande.


Enkätstudien var en del av projektet “Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld” vilket finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Jämställdhetsmyndigheten mellan augusti 2017 och augusti 2018.

För frågor – kontakta projektledare och rapportförfattare Linnéa Hall.

linnea@foreningenstorasyster.se

079 – 075 95 09

Årsmöte 2019

Det har blivit dags för Föreningen Storasysters årsmöte, som äger rum den 20 mars 2019 kl. 18:00 i centrala Stockholm. Du som är medlem i föreningen är välkommen att delta vid årsmötet!
För mer information kontakta annas@foreningenstorasyster.se

Valberedningen utlyser ett antal styrelseposter inför årsmötet. Är du intresserad att ansöka? Kontakta valberedningen@foreningenstorasyster.se för mer information. Sista ansökningsdag är på söndag, 3 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!


logga_latossprataomsex_svart

Föreningen Storasyster lanserar Låtossprataomsex.nu!

Föreningen Storasyster lanserar Låtossprataomsex.nu, en hemsida med stöd och information om sexualitet efter sexuella övergrepp. Hemsidan är framtagen inom föreningens projekt Hela Mig.

Det finns begränsat med både kunskap och stöd kring sexualitet efter sexuella övergrepp, både inom hälso- och sjukvården och ideella instanser. Detta trots att det inte är ovanligt med svårigheter kopplade till sexualiteten och sexlivet efter erfarenheter av sexuellt våld och att målgruppen själva önskar mer stöd för tankar kring sexualitet och upplevda svårigheter med sex, enligt den rapport som Föreningen Storasyster presenterade 2017. Låtossprataomsex.nu bygger på erfarenheter från målgruppen som Hela Mig tagit del av genom nämnda rapport samt genom projektets sexologiska stödfunktioner. Hemsidan riktar sig till personer som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp och har funderingar kring sin sexualitet eller tycker att sex känns svårt. På hemsidan finns information om vanliga svårigheter med sex, sexualitet, relationer och kroppen kopplat till erfarenheter av sexuellt våld, varvat med tips och enklare övningar att testa på egen hand.

Låtossprataomsex.nu är en del av Föreningen Storasysters projekt Hela Mig som finansieras av Arvsfonden. Webbplatsen är designad av Nikki Schmidt/Nikkivisual.com.