Vi söker deltagare till vårens samtalsgrupper!

SAMTALSGRUPP I STOCKHOLM – några få platser kvar!

SAMTALSGRUPP I STOCKHOLM – några få platser kvar!

Har du varit med om sexuella övergrepp och vill möta andra med liknande erfarenheter? 
Skicka in en intresseanmälan om att delta i Föreningen Storasysters samtalsgrupp!

Syftet med gruppen är att dela erfarenheter, tankar och känslor med andra i en liknande situation.
Vi träffas vid 6 tillfällen i våra lokaler centralt i Stockholm.

Anmäl dig innan 9 september.
Mer information hittar du här!

storasyster_facebook_header_1200x628

Föreningen Storasyster lanserar rapporten “5211 röster om sexuellt våld”

Föreningen Storasyster lanserar nu rapporten “5211 röster om sexuellt våld”. Rapporten är baserad på en enkätstudie som riktade sig till personer med erfarenhet av utsatthet för sexuellt våld.

Vid årsskiftet 2017/2018 genomförde Föreningen Storasyster en enkätstudie om sexuellt våld som riktade sig till personer med erfarenhet av sexuella övergrepp. Enkäten innehöll frågor om sexuellt våld, psykiskt mående, om personen sökt stöd efter övergrepp och huruvida personen polisanmält övergreppet, och fick stor spridning med 5 211 svar.

– Genom att samla in mer kunskap om utsatthet för sexuellt våld hade vi förhoppningen om att öka förståelsen för vår målgrupps situation och därmed kunna förbättra stödet för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi hoppas nu att kunna sprida den kunskap vi samlat in om målgruppen till alla som möter utsatta, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Föreningen Storasyster.

De flesta som besvarade enkäten var mellan 13-35 år, definierade sig som kvinnor, och arbetade eller studerade vid svarstillfället. Majoriteten hade varit utsatta för att någon berört deras kropp med händerna, könet eller munnen på ett sexuellt sätt som känts obehagligt. Varannan person uppgav att någon hade gjort något sexuellt mot dem när de inte har kunnat skydda sig eller uttrycka sin vilja. Det var vanligast att respondenten hade utsatts av en person som den kände och nästan alla hade blivit utsatta av en man/kille. De vanligaste platserna att bli utsatt på var i en hemmiljö (eget eller annans), på offentliga platser och/eller i krogmiljö. De tre mest förekommande symptomen efter övergreppet var känslor av skam, ångest och försämrat egenvärde/självkänsla. Efter övergreppet var det vanligast att ha fått samtalsstöd eller läkarkontakt inom psykiatrin eller av privat psykolog/samtalsterapeut. Nästan 7 av 10 ville inte polisanmäla övergreppet de utsatts för. Den vanligaste anledning till att inte anmäla var att de inte orkar och/eller att de inte vet om brottet går att anmäla.

Resultaten visade även att en stor andel respondenter hade erfarenhet av upprepad utsatthet och/eller utsatthet för annan typ av våld, vilket vi kan förmoda inverkar på måendet och hälsan. Detta vittnar om en särskild utsatthet som kan göra det svårare att både polisanmäla och att kontakta stödinstanser. Att våga söka stöd och att sedan få stöd är en förutsättning för att må bättre och nå en förbättrad hälsa.

– Då kvinnor och tjejer inte kan vara trygga och fredade i sina hem eller i det offentliga rummet på grund av det sexuella våld som de utsätts för av män, begränsas kvinnors rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare på samma villkor som män. Det sexuella våldet är således ett demokratiskt problem och ett hinder för att uppnå jämställdhet, och vi behöver därför stärka både stödet för utsatta och det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor, säger Linnéa Hall, rapportförfattare och projektledare på Föreningen Storasyster

Rapport och bilagor.

Pressmeddelande.


Enkätstudien var en del av projektet “Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld” vilket finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Jämställdhetsmyndigheten mellan augusti 2017 och augusti 2018.

För frågor – kontakta projektledare och rapportförfattare Linnéa Hall.

linnea@foreningenstorasyster.se

079 – 075 95 09

logga_latossprataomsex_svart

Föreningen Storasyster lanserar Låtossprataomsex.nu!

Föreningen Storasyster lanserar Låtossprataomsex.nu, en hemsida med stöd och information om sexualitet efter sexuella övergrepp. Hemsidan är framtagen inom föreningens projekt Hela Mig.

Det finns begränsat med både kunskap och stöd kring sexualitet efter sexuella övergrepp, både inom hälso- och sjukvården och ideella instanser. Detta trots att det inte är ovanligt med svårigheter kopplade till sexualiteten och sexlivet efter erfarenheter av sexuellt våld och att målgruppen själva önskar mer stöd för tankar kring sexualitet och upplevda svårigheter med sex, enligt den rapport som Föreningen Storasyster presenterade 2017. Låtossprataomsex.nu bygger på erfarenheter från målgruppen som Hela Mig tagit del av genom nämnda rapport samt genom projektets sexologiska stödfunktioner. Hemsidan riktar sig till personer som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp och har funderingar kring sin sexualitet eller tycker att sex känns svårt. På hemsidan finns information om vanliga svårigheter med sex, sexualitet, relationer och kroppen kopplat till erfarenheter av sexuellt våld, varvat med tips och enklare övningar att testa på egen hand.

Låtossprataomsex.nu är en del av Föreningen Storasysters projekt Hela Mig som finansieras av Arvsfonden. Webbplatsen är designad av Nikki Schmidt/Nikkivisual.com.

Vi välkomnar ny samtyckeslag!

Vi välkomnar ny samtyckeslag!

Den 23 maj röstade riksdagen ja till en samtyckeslag!
Samtyckeslagen innebär att sex ska vara frivilligt och att det blir olagligt att ha sex med någon som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visat att den samtycker.

– Vi välkomnar och firar den nya sexualbrottslagstiftningen, men anser såklart att den borde varit på plats länge redan. Nu äntligen har vi en lagstiftning som markerar det självklara – att sex ska vara frivilligt och att du har en skyldighet att säkerställa att den du vill ha sex med faktiskt vill ha sex med dig också. Det ska bli intressant att se hur den nya lagen implementeras i våra domstolar, men oavsett så är lagen en markering och ett viktigt steg på vägen mot vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld!
säger verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen.

Namn: Hadil Mohamed Ålder: 30 år Sysselsättning: grafisk formgivare och konstnär Hur skulle du beskriva din konst för någon som är helt ny till den? Min konst fokuserar på att lyfta en marginaliserad grupp i

Intervju med Hadil Mohamed

Namn: Hadil Mohamed
Ålder: 30 år
Sysselsättning: grafisk formgivare och konstnär

Hur skulle du beskriva din konst för någon som är helt ny till den?
Min konst fokuserar på att lyfta en marginaliserad grupp i samhället – svarta kvinnor. Det finns väldigt lite representation i dagens klimat, vi ser inte oss själva på arbetsplatser, ledande positioner eller i tidningar. Om en är helt ny till min konst kan de förvänta sig konstverk på starka, svarta kvinnor tillsammans med texter som problematiserar olika orättvisor i samhället.

Vad är din drivkraft?
Självklart är det en drivkraft att få dela min konst och mitt perspektiv med folk och att det i sin tur leder till diskussioner där jag lär mig en massa. Annars har en stor drivkraft varit när svarta kvinnor berättar för mig att de aldrig sett sig själva porträtterade på det sättet. Det gör mig allra lyckligast!

I din konst lyfter du ofta rasism och hur det är att leva som svart i Sverige, berätta mer om det:
Jag skulle säga att den dagliga rasismen jag utsätts för är som små nålstick. Det kan vara många på en dag eller få, men någon form at nålstick uppstår alltid. Det kan vara den extra blicken jag får av vakterna i butiker, eller hur butikspersonal följer efter mig i butiker. Det är alla gånger jag inte kommer in på utrymmen där flest vita figurerar utan att jag har med mig en vit kompis. Det är varje gång någon berömmer mig för hur bra min svenska är eller blir förvånade över att jag har en högskoleutbildning. Det är varje gång någon frågar mig vart jag egentligen är från när mitt ursprung inte är relevant i samtalet. Rasism är ett brett begrepp och i dagens klimat vill ingen kallas för en rasist och istället förklär de sin rasism med fientliga frågor. Lite så är det på den dagliga fronten men självklart finns det större konsekvenser av rasism. Allt ifrån att inte bli kallad på intervjuer pga ens utländska namn eller att bli kallad fula ord pga hur en ser ut. Det är ett dagligt spektrum av stora och små trauman.

Du har vid flertalet tillfällen hjälpt oss gratis med grafik/konst till både sociala medier och merch. Varför har du valt att bidra till vårt arbete mot sexuellt våld?
Jag tycker att Föreningen Storasyster är en av de viktigaste organisationerna i Sverige. Ert arbete med sexuellt våldsutsatta (både förebyggande och  i skedet efter) är en fråga jag brinner starkt för och som jag verkligen vill donera min tid och min konst till. Sedan är ni otroligt inspirerande att följa, ert engagemang och outtröttliga strid i detta område är något jag vill omringa mig av alla dagar i veckan. Att välja er har varit det lättaste val jag har gjort!

Vill du kika mer på Hadils konst? Klicka här för att komma till hennes instagram!

För att köpa vår merch klicka här!

Annonsering lansering SEÖ

Vi lanserar Stödefterövergrepp.se!

 

Stödefterövergrepp.se är en webbsida som samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Sidan riktar sig till utsatta, dess anhöriga och till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.

– Storasyster har under en tid sett behovet av att samla information om olika stödverksamheter på en och samma plats. Vi har nu, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, kunnat utveckla och lansera Stödefterövergrepp.se som vi hoppas kan fylla det behovet, säger Föreningen Storasysters verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen.

Mäns våld mot kvinnor, barn och transpersoner är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. När kvinnor och flickor utsätts för sexuellt våld av män och killar ska de kunna få ett bra stöd och bemötande, för att i förlängningen kunna ha samma rätt som män att kunna utforma och ha makten över sina egna liv. Att ha erfarenheter av sexuellt våld påverkar i många fall kvinnors och flickors psykiska och fysiska hälsa.

– Vår förhoppning är att en ökad tillgång till information om olika stödinstanser, för både utsatta, anhöriga och yrkesverksamma, ska kunna förbättra stödet för utsatta. Genom ökad tillgänglighet till information om olika stödinstanser kan bl.a kvinnors och flickors hälsa förbättras. Vår önskan är att Stödefterövergrepp.se ska kunna vara en liten pusselbit för ett mer jämställt samhälle där utsatta får stöd efter ett sexuellt övergrepp, säger projektledare Linnéa Hall.

Stödefterövergrepp.se samlar bland annat ideella föreningar, kommunala stödinstanser och vård- och hälsoinrättningar som på olika sätt ger stöd efter ett sexuellt övergrepp. På sidan har du möjlighet att filtrera mellan regioner, på olika typer av stödfunktioner och verksamheter. Du kan även välja mellan olika inriktningar/kompetenser, t.ex hitta verksamheter som ger stöd- och kompetensutveckling till yrkesverksamma genom föreläsningar om sexuellt våld.

Stödefterövergrepp.se är en del av projektet “Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld” som drivs av Storasyster och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

För frågor – kontakta projektledare Linnéa Hall
linnea@foreningenstorasyster.se
079-075 95 09

Shoppen - fem

NY AFFISCH I SHOPPEN

VILL DU BIDRA TILL ATT STOPPA SEXUELLT VÅLD OCH SAMTIDIGT KÖPA EN FIN JULKLAPP?

Är du i full färd att köpa julklappar och vill ge något som både är fint och hjälper utsatta människor? Eller vill du kanske unna dig själv något fint?

Vi har nu fått in nya snygga affischer skapade av konstnären Hadil Mohamed! Förutom våra nya affischer har vi även tishor, muggar och halsband i shoppen.

Alla intäkter går direkt till vårt arbete att stoppa sexuellt våld. In och shoppa loss här!

Sista dagen att beställa för leverans innan jul är fredagen 15/12 (med reservation för Postens hantering).