Skärmavbild 2019-10-09 kl. 13.05.28

Vår verksamhetschef Cecilia kommenterar årets NTU

Flera medier har idag rapporterat om att sexualbrotten minskar efter att Brå släppt årets Nationella trygghetsundersökning. Vår verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen kommenterar rapporten och dess innehåll.

– Om resultaten i årets NTU faktiskt är början på en nedåtgående trend är det väldigt glädjande, men jag tror det är för tidigt att dra den slutsatsen efter bara ett års nedgång. Att 34,4% av kvinnor i åldrarna 20-24 år utsattes för sexualbrott under förra året är fortfarande totalt oacceptabelt. Vi ser också i rapporten att de allvarligare sexualbrotten inte minskar, menar Cecilia.

– Vi måste fortsätta det förebyggande arbetet för att bryta normer, ändra beteenden, minska mörkertalet och komma närmare det samhälle vi vill leva i – ett samhälle fritt från sexuella övergrepp.

Läs hela rapporten här!

Vi söker deltagare till vårens samtalsgrupper!

SAMTALSGRUPP I STOCKHOLM – några få platser kvar!

SAMTALSGRUPP I STOCKHOLM – några få platser kvar!

Har du varit med om sexuella övergrepp och vill möta andra med liknande erfarenheter? 
Skicka in en intresseanmälan om att delta i Föreningen Storasysters samtalsgrupp!

Syftet med gruppen är att dela erfarenheter, tankar och känslor med andra i en liknande situation.
Vi träffas vid 6 tillfällen i våra lokaler centralt i Stockholm.

Anmäl dig innan 9 september.
Mer information hittar du här!

Volontär Malin

Bli volontär hos Föreningen Storasyster!

Du ska vara engagerad, feminist och vilja arbeta för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Vi ser också att du är över 20 år och har möjlighet att lägga ner minst fyra timmar per månad för ideellt arbete. Föreningen Storasyster arbetar för mångfald och ser gärna en bredd i sökandes ursprung, kön, sexualitet och funktion.

Vi söker både dig med och utan egna erfarenheter av våldtäkt eller sexuella övergrepp. 

Som volontär kan du:

– Bemanna vår chattjour

– Vara chattsyster/chattbror

– Vara kommunikatör (d.v.s. bemanna sociala medier för föreningens räkning)

För att sitta i vår chattjour eller vara chattsyster krävs ingen förkunskap eller utbildning. För dig som önskar bli kommunikatör ser vi gärna att du arbetar med kommunikation eller har erfarenhet av det sedan tidigare, alternativt att du är under utbildning.

Läs gärna mer om arbetet som volontär och de olika uppdragen här (eller via länkarna ovan).

För att bli volontär ska du kunna delta vid en rekryteringsträff i Stockholm den 7 oktober kl. 18.00 – 20.30, alternativt över videosamtal (vid ett annat tillfälle) om du inte kan komma till Stockholm. Du ska senare kunna ta dig till Stockholm för vår volontärutbildning som äger rum 26-27 oktober samt 9-10 november. 

Samtliga chatt- och chattsystervolontärer hos Föreningen Storasyster genomgår denna grundutbildning. Båda helgerna är obligatoriska för dem. De volontärer som ska bli kommunikatörer deltar endast 26 okt och 10 nov.

Om du inte är bosatt i Stockholm kan Föreningen Storasyster hjälpa till med kostnaderna för resa och logi för utbildningshelgerna. För rekryteringsträffen har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda någon reseersättning.

Du behöver alltså inte bo i Stockholm för att engagera dig i verksamheten – vi söker volontärer från hela landet. Våra volontärer sköter sina uppdrag hemifrån.

Låter det här som något för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan senast den 23 september!

Du ansöker via detta formulär.

Efter ansökningstidens slut kommer vi att gå igenom ansökningarna och välja ut ett antal personer som vi bjuder in till rekryteringsträffen.

Vi ser fram emot din ansökan!

logga_latossprataomsex_svart

Föreningen Storasyster lanserar Låtossprataomsex.nu!

Föreningen Storasyster lanserar Låtossprataomsex.nu, en hemsida med stöd och information om sexualitet efter sexuella övergrepp. Hemsidan är framtagen inom föreningens projekt Hela Mig.

Det finns begränsat med både kunskap och stöd kring sexualitet efter sexuella övergrepp, både inom hälso- och sjukvården och ideella instanser. Detta trots att det inte är ovanligt med svårigheter kopplade till sexualiteten och sexlivet efter erfarenheter av sexuellt våld och att målgruppen själva önskar mer stöd för tankar kring sexualitet och upplevda svårigheter med sex, enligt den rapport som Föreningen Storasyster presenterade 2017. Låtossprataomsex.nu bygger på erfarenheter från målgruppen som Hela Mig tagit del av genom nämnda rapport samt genom projektets sexologiska stödfunktioner. Hemsidan riktar sig till personer som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp och har funderingar kring sin sexualitet eller tycker att sex känns svårt. På hemsidan finns information om vanliga svårigheter med sex, sexualitet, relationer och kroppen kopplat till erfarenheter av sexuellt våld, varvat med tips och enklare övningar att testa på egen hand.

Låtossprataomsex.nu är en del av Föreningen Storasysters projekt Hela Mig som finansieras av Arvsfonden. Webbplatsen är designad av Nikki Schmidt/Nikkivisual.com.

Har du erfarenhet av sexuella övergrepp och vill dela med dig av dina tankar kring sexuell hälsa?

Har du erfarenhet av sexuella övergrepp och vill dela med dig av dina tankar kring sexuell hälsa?
Du kan nu delta i en studie kring sexuell hälsa efter sexuella övergrepp. 
 
Syftet med studien är att synliggöra olika erfarenheter av sexuell hälsa och öka möjligheten för
yrkesverksamma att ge anpassat stöd avseende sexuell hälsa.
 
Är du intresserad av att delta? Läs mer nedan! 

Informationsbrev

Beatrice Amsenius har av personliga skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som ordförande i Föreningen Storasyster med omedelbar verkan. Föreningen Storasyster kallar därför till extrainsatt årsmöte för att uts

Extrainsatt årsmöte

Beatrice Amsenius har av personliga skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som ordförande i Föreningen Storasyster med omedelbar verkan. Föreningen Storasyster kallar därför till extrainsatt årsmöte för att utse ny ordförande. Tills dess kommer ledamot Karin Forseke agera tillförordnad ordförande.

Medlemmar i Föreningen Storasyster har fått kallelse och dagordning för årsmötet per mejl.

Frågor kan ställas till Karin Forseke per mejl styrelsen@foreningenstorasyster.se.

 

Valberedningens förslag inför det extrainsatta årsmötet 2018

Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse för resterande verksamhetsåret 2018/2019 samt verksamhetsåret 2019/2020. Karin är för tillfället tillförordnad ordförande och har sedan verksamhetsårets början varit en uppskattad ledamot i styrelsen. Karin har omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat hennes uppdrag, bla som rådgivare till The Nobel Women’s Initiative och som styrelseledamot för organisationen Sojourn House som ger skydd till våldsutsatta kvinnor och barn. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen nominerar Paul Lacopie till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse resterande verksamhetsåret 2018/2019 samt nästkommande verksamhetsår 2019/2010. Paul har bred erfarenhet från ledningsgrupps- och styrelsearbete i små och stora företag. Paul har, sedan han blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit en uppskattad och aktiv volontär med uppdrag bla som chattbror. Som ledamot i styrelsen senaste tre åren, inkl som suppleant under pågående verksamhetsår, har Paul varit en lojal, pålitlig och engagerad ledamot. Valberedningen anser Paul vara en fortsatt stor tillgång för styrelsens arbete kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen föreslår vidare att ingen ny suppleant väljs in i styrelsen.

 

Vi välkomnar ny samtyckeslag!

Vi välkomnar ny samtyckeslag!

Den 23 maj röstade riksdagen ja till en samtyckeslag!
Samtyckeslagen innebär att sex ska vara frivilligt och att det blir olagligt att ha sex med någon som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visat att den samtycker.

– Vi välkomnar och firar den nya sexualbrottslagstiftningen, men anser såklart att den borde varit på plats länge redan. Nu äntligen har vi en lagstiftning som markerar det självklara – att sex ska vara frivilligt och att du har en skyldighet att säkerställa att den du vill ha sex med faktiskt vill ha sex med dig också. Det ska bli intressant att se hur den nya lagen implementeras i våra domstolar, men oavsett så är lagen en markering och ett viktigt steg på vägen mot vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld!
säger verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen.