Barn-och-sexuellt-trauma (kopia)

Lunchföreläsning – Barn och sexuellt trauma

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om barn och sexuellt trauma. Föreläsningen kommer lyfta risk- och friskfaktorer, vanliga varningssignaler på utsatthet samt varför vuxnas respons på utsattheten är av största vikt. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.
—————————————————————

Datum: 13 november 2020
Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Zoom.
Länk: publiceras i evenemanget närmare föreläsningens datum.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig.
—————————————————————

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

VARMT VÄLKOMNA 

Utsatthet-i-skolan

Lunchföreläsning – Utsatthet i skolan

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om utsatthet i skolan. Föreläsningen kommer lyfta barns utsatthet för sexuellt våld i skolan, vanliga varningssignaler på utsatthet samt vilka allvarliga konsekvenser våld kan ge. Det kommer även erbjudas tillfälle att ställa frågor.Föreläsningen vänder sig till yrkesverksamma och privatpersoner och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

————————————————————–

Datum: 6 november 2020
Tid: 12.00 – 13.00
Länk: publiceras i Facebook-evenemanget närmare föreläsningens datum.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig
—————————————————————

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org 

VARMT VÄLKOMNA

Politikersamtal webb

FACEBOOK-LIVE: Politikersamtal om covid-19 och sexuellt våld

Hur ska vi säkra tillgången till stöd i pandemins efterverkningar? Välkommen på Storasysters panelsamtal 23 november 2020!

Covid-19-pandemin har påverkat oss alla, inte minst de som redan befinner sig i en utsatt situation. I tider av kris ökar risken för att utsättas för våld och övergrepp, och många i vår målgrupp upplevde redan innan pandemin allvarlig psykisk ohälsa. 32 procent av 5 211 personer som utsatts för sexuellt våld har haft självmordstankar (Storasysterrapporten 2020, Fokus: psykisk ohälsa).

I vår senaste rapport “Det går inte att berätta för någon på riktigt” undersökte vi pandemins påverkan på vår målgrupp. Rapporten visar en försämring av utsattas psykiska mående och en minskning av tillgång till stöd under pandemin. Storasyster ser därför att det finns tydliga indikationer på att efterfrågan på stöd kommer att öka efter pandemin.
Vi behöver nu tillsammans ställa oss frågan: Hur ska vi säkra tillgången till stöd i pandemins efterverkningar? Panelsamtalet kommer att utgå från ovan nämnda frågeställning, med ett fokus på psykisk ohälsa efter sexuella övergrepp samt tillgång till stöd.

Vi inleder med en presentation om Storasyster och våra två senaste rapporter “Det går inte att berätta för någon på riktigt” och “Storasysterrapporten 2020, fokus: psykisk ohälsa”. Därefter följer ett panelsamtal med riksdagspolitiker.


Datum: 23 november 2020

Tid: 10.00-11.30

Medverkande
Karin Rågsjö (V)
Åsa Lindhagen (MP)
Annika Strandhäll (S)
Annika Qarlsson (C)
Juno Blom (L)
Josefin Malmqvist (M)
Désirée Pethrus (KD)

Moderator
Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster

Inledningstalare
Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster

Online-samtal
Panelsamtalet kommer att sändas live på Storasysters Facebooksida.

Panelsamtalet görs i samarbete med ABF Stockholm och är en del av “En vecka fri från våld” skapad av vår riksorganisation Unizon och MÄN.

Länk till evenemanget.

Varmt välkommen!

metoo

TRE ÅR SEDAN METOO

Idag är det tre år sedan metoo-uppropen började spridas över världen och som snabbt blev virala under hashtaggen #metoo. 

”Metoo bröt tystnaden kring sexuellt våld och visade hur det genomsyrar alla delar av samhället. Vi ser fortfarande effekterna av uppropen, hur frågan om detta enorma samhällsproblem uppmärksammas på ett nytt sätt och att det finns en ökad medvetenhet kring problematiken och frekvensen. Än finns mycket kvar att göra, och Storasyster fortsätter att arbeta för att motverka sexuellt våld och ge stöd till de som utsätts.”, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster. 

Internationella-flickdagen-webb

INTERNATIONELLA FLICKDAGEN

Idag är det internationella flickdagen. Därför vill vi uppmärksamma flickors utsatthet för sexuellt våld. År 2019 anmäldes det 3160 våldtäkter och 3470 sexuella ofredanden mot flickor i Sverige (enligt Brottsförebyggande rådet). Det är alldeles för höga siffror. Samtidigt är mörkertalet stort. 

För att motverka att killar och män utsätter flickor för sexuellt våld behöver kunskapen om om sexuellt våld höjas i samhället i stort. Arbetet bör fokusera på att placera skulden hos förövaren och med samtal om samtycke. Flickor ska bli trodda när de berättar om övergrepp och de har rätt till stöd efter att ha blivit utsatta. Killar och män ska alltid hållas ansvariga för sina handlingar.

Tillsammans står vi upp för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. 

Har någon gjort något sexuellt med dig mot din vilja? Här kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder. 

NTU-2020

Nationella trygghetsundersökningen 2020

Idag publicerade Brottsförebyggande rådet årets Nationella trygghetsundersökning. Undersökningen visar att andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott minskar. Andelen utsatta ökade kontinuerligt mellan 2012 och 2017, men har under de två senaste mätningarna istället minskat. Däremot återstår det att se om de två senaste årens mätningar är början på en nedåtgående trend eller en tillfällig avvikelse. 

– Om detta är början på en faktisk nedåtgående trend är det såklart positivt, men vi kan inte vila i det. Att nästan en halv miljon personer i Sverige blev utsatta för sexualbrott under förra året är inte något vi kan acceptera. Vi måste fortsätta arbeta för att färre sexualbrott begås, samtidigt som samhällets instanser måste bli bättre på att ge stöd till de som utsätts, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster. 

Utsatthet för sexualbrott är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män (9,4 procent respektive 1,4 procent). Bland kvinnor är andelen som blivit utsatta störst i åldersgruppen 20-24 år, där 31,6 procent uppger att de utsatts. Tidigare i höst publicerades Stockholmsenkäten som visade att antal unga tjejer som uppger att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller våldtäkt har ökat från 2-3 procent under de senaste 20 åren, till hela 7 procent i år. 

– För att nå vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld måste vi arbeta förebyggande mot sexuellt våld. Och fokus i det förebyggande arbetet behöver vara på våldsutövarna, vilka i de flesta fall är killar och män, säger Cecilia. 

Stockholmsenkäten visade även att den upplevda otryggheten har ökat något mellan 2018 och 2020 års mätning. Enkäten visar på en stor skillnad i upplevd trygghet mellan pojkar och flickor, där flickor upplever otrygghet i betydligt större utsträckning. Att kvinnor oroar sig mer än män är inte något som är specifikt för Stockholm. Nationella trygghetsundersökningen visar att kvinnor upplever störst oro, fastän oron att utsättas för brott främst ökat bland män. Oron att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp är även markant högre bland kvinnor än bland män (21 respektive 2 %).  

– Så många kvinnor och flickor lever i rädsla och otrygghet, såväl i sina hem som i offentliga miljöer. Och när vi ser hur många som utsätts för sexualbrott varje år förstår vi också att det finns grund för den otryggheten. Detta blir i förlängningen ett demokratiproblem, att kvinnor inte kan leva sina liv fullt ut utan att behöva känna rädsla och otrygghet, säger Cecilia.

Läs hela rapporten här! 

Prata-med-ditt-barn-om-sexuellt-våld-föreläsning

Frukostföreläsning – Prata med ditt barn om sexuellt våld

Storasyster bjuder in till frukostföreläsning för föräldrar om hur du kan prata med ditt barn om sexuellt våld. Föreläsningen kommer lyfta barns utsatthet för sexuellt våld, vikten av vuxnas respons samt verktyg för hur du kan prata med ditt barn om sexuellt våld. Det kommer även erbjudas tillfälle att ställa frågor. Föreläsningen vänder sig till föräldrar.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

————————————————————–

Datum: 4 november 2020
Tid: 08.00 – 08.50
Plats: Zoom. Länk publiceras i Facebook-evenemanget närmare föreläsningens datum.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig.
—————————————————————

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

Varmt välkomna!

porr-och-sexuellt-våld-föreläsning

Kvällsföreläsning – Porr och sexuellt våld

Storasyster bjuder in till kvällsföreläsning om porr och sexuellt våld. Föreläsningen lyfter kopplingar mellan porr och sexuellt våld. Vi kommer utgå både från forskning samt erfarenheter och statistik från vår verksamhet. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.
Föreläsningen vänder sig till alla privatpersoner samt yrkesverksamma och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

—————————————————————
Datum: 28 oktober 2020
Tid: 18.00 – 19.00
Plats: Zoom. Länk publiceras i Facebook-evenemanget närmare föreläsningens datum.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig.
—————————————————————
Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

Lunchföreläsning - sexuellt våld i nära relationer

Lunchföreläsning – Sexuellt våld i nära relationer

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om sexuellt våld i nära relationer. Föreläsningen kommer lyfta sexuellt våld i familj, parrelation och andra nära relationer. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor. Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.
—————————————————————

Datum: 12 oktober 2020
Tid: 12.00 – 13.00
Plats: zoom. Länk publiceras i Facebook-evenemanget närmare föreläsningens datum.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig.
—————————————————————

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till julia@storasyster.org

Enkät-webb-ny

Var med och påverka Storasysters arbete!

För att kunna företräda vår målgrupp på bästa sätt samlar vi nu in önskningar från dig som utsatts för sexuellt våld om vilka frågor vi ska driva och arbeta med. Informationen samlar vi in genom en enkät och svaren kommer att användas för att utveckla vårt arbete med syftet att öka förståelsen för utsattas situation och behov.

Enkäten innehåller frågor om ålder, könsidentitet och sysselsättning. Sedan önskar vi samla in dina tankar om våra fokusområden: STÖD, FÖREBYGGANDE ARBETE och OPINIONSBILDNING.

Du är helt anonym och väljer själv vilka frågor du vill besvara.

Vill du delta? Länk till enkäten.

Sista datum för att besvara enkäten är den 14 oktober.