Vill du jobba hos oss_

Vill du jobba hos oss?

Vi söker nu en sponsoransvarig som vill hjälpa till att utveckla vårt insamlingsarbete och skapa en differentierad finansieringsgrund för Föreningen Storasyster.

Är du rätt person för jobbet? Läs mer och sök tjänsten här.

Årsmöte 2019

Det har blivit dags för Föreningen Storasysters årsmöte, som äger rum den 20 mars 2019 kl. 18:00 i centrala Stockholm. Du som är medlem i föreningen är välkommen att delta vid årsmötet!
För mer information kontakta annas@foreningenstorasyster.se

Valberedningen utlyser ett antal styrelseposter inför årsmötet. Är du intresserad att ansöka? Kontakta valberedningen@foreningenstorasyster.se för mer information. Sista ansökningsdag är på söndag, 3 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!


Styrelsemöte 15 november 2018

 • Nu har vi genomfört höstens volontärutbildning. Vi har 18 nya volontärer på väg in i vår stödverksamhet – välkomna! 
 • Vi väntar fortfarande på beslut gällande bidragsansökning hos Jämställdhetsmyndigheten. 
 • Nya lokaler på gång, flytten till Warfvinges väg (nära t-bana stadshagen) sker troligen i mitten av december. 
 • Nästa möte är den 21 januari. 

Har du erfarenhet av sexuella övergrepp och vill dela med dig av dina tankar kring sexuell hälsa?

Har du erfarenhet av sexuella övergrepp och vill dela med dig av dina tankar kring sexuell hälsa?
Du kan nu delta i en studie kring sexuell hälsa efter sexuella övergrepp. 
 
Syftet med studien är att synliggöra olika erfarenheter av sexuell hälsa och öka möjligheten för
yrkesverksamma att ge anpassat stöd avseende sexuell hälsa.
 
Är du intresserad av att delta? Läs mer nedan! 

Informationsbrev

Styrelsemöte 8 oktober 2018

 • Vi har nu gjort en rekrytering inom Hela Mig.
 • Releasefesten för ”Storasyster ser dig” kommer troligtvis äga rum i november, men kampanjen är redan igång i vår webbshop.
 • Höstens volontärrekrytering är igång och en rekryteringsträff är planerad till 18 oktober.
 • Vi väntar på beslut angående bidragsansökningar från Jämställdhetsmyndigheten.
 • Revision av Arvsfondsprojektet Hela Mig för år 2 är klar.
 • Vårt Arvsfondsprojekt Hela Mig löper ut sommaren 2019, styrelsen diskuterar möjligheten att starta upp en ordinarie verksamhet i Malmö. Styrelsen beslutar att fokusera arbetet till kansliet i Stockholm och att vi fortsätter att arbeta nationellt stödjande genom volontärverksamhet, lokalgrupper och på sikt samtalsgrupper på flera orter i landet.
 • Nästa styrelsemöte är den 15 november.

Styrelsemöte 19 september 2018

 • Storasyster har flyttat till större tillfälliga lokaler, vi har nu mycket bättre arbetsmiljö och möjligheter till samtal.
 • Under hösten pågår rekrytering av nya volontärer till verksamheten.
 • Bonnier-samarbetet ”Storasyster ser dig” lanserade sitt nya samarbete med Clara Henry i slutet av september.
 • Rekrytering av personal till projektet ”Hela mig” pågår.
 • Nästa styrelsemöte är den 8 oktober.

Styrelsemöte 2 juli 2018

 • Styrelsen planerar arbetet efter besked om ordförandes besked om att lämna sitt uppdrag.
 • Ett extra årsmöte kommer att äga rum i augusti.
 • Nästa ordinarie styrelsemöte är den 19 september.
Vi välkomnar ny samtyckeslag!

Vi välkomnar ny samtyckeslag!

Den 23 maj röstade riksdagen ja till en samtyckeslag!
Samtyckeslagen innebär att sex ska vara frivilligt och att det blir olagligt att ha sex med någon som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visat att den samtycker.

– Vi välkomnar och firar den nya sexualbrottslagstiftningen, men anser såklart att den borde varit på plats länge redan. Nu äntligen har vi en lagstiftning som markerar det självklara – att sex ska vara frivilligt och att du har en skyldighet att säkerställa att den du vill ha sex med faktiskt vill ha sex med dig också. Det ska bli intressant att se hur den nya lagen implementeras i våra domstolar, men oavsett så är lagen en markering och ett viktigt steg på vägen mot vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld!
säger verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen.

Styrelsemöte 14 maj 2018

 • Nu är Stöd efter övergrepp stodefterovergrepp.se lanserad. Webbsidan samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Sidan riktar sig till utsatta, dess anhöriga och till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete. Stöd efter övergrepp är en del av projektet ”Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld” som drivs av Föreningen Storasyster och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. 
 • Under hösten lanserar vi nästa del inom Bonniersamarbetet Storasyster ser dig. 
 • Nästa styrelsemöte är den 19 september.