Beatrice Amsenius har av personliga skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som ordförande i Föreningen Storasyster med omedelbar verkan. Föreningen Storasyster kallar därför till extrainsatt årsmöte för att uts

Extrainsatt årsmöte

Beatrice Amsenius har av personliga skäl beslutat att lämna sitt uppdrag som ordförande i Föreningen Storasyster med omedelbar verkan. Föreningen Storasyster kallar därför till extrainsatt årsmöte för att utse ny ordförande. Tills dess kommer ledamot Karin Forseke agera tillförordnad ordförande.

Medlemmar i Föreningen Storasyster har fått kallelse och dagordning för årsmötet per mejl.

Frågor kan ställas till Karin Forseke per mejl styrelsen@foreningenstorasyster.se.

 

Valberedningens förslag inför det extrainsatta årsmötet 2018

Valberedningen nominerar Karin Forseke till posten som ordförande för Föreningen Storasysters styrelse för resterande verksamhetsåret 2018/2019 samt verksamhetsåret 2019/2020. Karin är för tillfället tillförordnad ordförande och har sedan verksamhetsårets början varit en uppskattad ledamot i styrelsen. Karin har omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från såväl privata och offentliga företag, som politiska och ideella organisationer. Hon har ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor som genomsyrat hennes uppdrag, bla som rådgivare till The Nobel Women’s Initiative och som styrelseledamot för organisationen Sojourn House som ger skydd till våldsutsatta kvinnor och barn. Med Karins långa erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap och jämställdhet anser valberedningen Karin vara en stor tillgång för Föreningen Storasysters verksamhet kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen nominerar Paul Lacopie till posten som ledamot i Föreningen Storasysters styrelse resterande verksamhetsåret 2018/2019 samt nästkommande verksamhetsår 2019/2010. Paul har bred erfarenhet från ledningsgrupps- och styrelsearbete i små och stora företag. Paul har, sedan han blev medlem i Föreningen Storasyster för fyra år sedan, varit en uppskattad och aktiv volontär med uppdrag bla som chattbror. Som ledamot i styrelsen senaste tre åren, inkl som suppleant under pågående verksamhetsår, har Paul varit en lojal, pålitlig och engagerad ledamot. Valberedningen anser Paul vara en fortsatt stor tillgång för styrelsens arbete kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen föreslår vidare att ingen ny suppleant väljs in i styrelsen.

 

Skärmavbild 2017-10-19 kl. 16.41.02

#metoo

Vår psykolog Marika Kruse-Høyem uttalar sig i DN om kampanjen #metoo.

”– Det finns en väldigt fin kraft i att träffa andra och dela sina berättelser för att känna att man inte är ensam. Våga ta kontakt med hjälpapparaten runtomkring dig, våga prata med skolsystern eller vårdcentralen, ring din husläkare, säger Marika Kruse-Høyem.”

#metoo

#metoo

De senaste dagarna har vi sett hur sociala medier svämmat över av kvinnors berättelser om utsatthet för sexuellt våld under hashtaggen #metoo. I våra stödfunktioner märker vi vilket genomslag kampanjen har haft. Flera personer som aldrig tidigare pratat om sina erfarenheter har nu på grund av #metoo börjat sätta ord på sina upplevelser.

Föreningen Storasyster ser många styrkor i kampanjen. Att utsatta själva får möjlighet att definiera vad de har varit med om, att bredden av övergrepp framträder i kvinnors och tjejers berättelser samt kampanjen gör oss uppmärksamma på att bakom varje #metoo finns minst en förövare.

Kampanjens oerhörda spridning visar på vilket gigantiskt demokrati- och säkerhetsproblem sexuellt våld är. Kvinnor och icke-binära behöver ständigt förhålla sig till hotet om mäns våld. Ett av Föreningen Storasysters mål är att personer ska våga berätta, att den utsatta ska få möjlighet att sätta ord på sina upplevelser samt att lägga skuld, skam och ansvar där det hör hemma – hos förövaren. Vi uppmanar nu män och killar att ta ansvar för sitt eget och andras beteenden så vi kan nå ett samhälle fritt från sexuellt våld!

Vill du vara med oss i kampen så finns det flera olika sätt som du kan stötta vårt arbete på. Som ideell förening är vi helt beroende av finansiellt stöd från bidragsgivare och donationer från privatpersoner. Du kan till exempel stötta oss genom att bli medlem eller genom att swisha ett bidrag till 123 676 92 51.

Vill ditt företag stötta vårt arbete så kan du läsa mer om hur du gör här.

 

Tack för att ni är med oss. Tillsammans är vi starka.

Skärmavbild 2017-10-18 kl. 14.53.02

#metoo

Vår verksamhetschef Cecilia Bödker Pedersen uttalar dig i Dagens Nyheter om webbkampanjen #metoo.

”Vi lever i ett samhälle där män anser sig ha rätt till kvinnors kroppar – att ha åsikter om kvinnors kroppar och att ta på kvinnors kroppar. Så länge vi lever i den typen av samhälle så kommer inte män förstå det här problemet.

Det är ganska lätt att luras in i att vi lever i ett feministiskt samhälle, men vi har stora grupper män i samhället som också måste engagera sig och hitta lösningar. Med den här typen av kampanjer kan vi uppmärksamma och visualisera hur stort det här problemet är, så att hela samhället vaknar”

a1

ALEX HÅLLER DANSWORKSHOP TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENINGEN STORASYSTER

Alex Araya är danspedagog och koreograf i Stockholm och ska den 17 augusti hålla en dansworkshop på Dansskolan BASE 23 för att samla in pengar till Föreningen Storasysters arbete mot sexuellt våld.

 

Hej Alex! Du har valt att stötta vårt arbete mot sexuellt våld genom att hålla en workshop i Commercial dans. Kan du berätta mer om det?

Absolut! Detta är ett av många ämnen som jag brinner för och jag valde att göra denna workshop just på grund av att det i Commerciel dans finns många delar och rörelser som ses som mer sexuella. Jag har aldrig sett något problem att dansa provokativt eller sensuellt. För mig är mer en stärkande känsla – att äga sin kropp, att äga sin bestämmanderätt och att som människa kunna känna att dans och rörelse är mer befriande än något att skämmas över.
Efterlysning

Vi söker en ekonomiassistent i Stockholm!

Vi letar efter en noggrann, ordningssam och ansvarsfull ekonomiassistent som kan hjälpa oss med löpande bokföring och enklare ekonomisk administration. Låter det som något för dig? Läs hela annonsen här och skicka in din ansökan senast 2017-07-31!

stod_hela_mig_hemsidan_test

Hela Migs sexologiska stöd lanserat!

Nu lanserar Hela Mig sina sexologiska stödfunktioner! Upplever du problem med sex och relationer till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp och vill ha stöd i det? Nu finns Hela Migs sexologiska stödfunktioner där sexolog-Leigh erbjuder stöd och rådgivning tillgängliga! Läs mer om det sexologiska stödet HÄR eller maila oss på helamig@foreningenstorasyster.se!

banner_hmesida_960x460

Upplever du problem med sex till följd av sexuella övergrepp?

Föreningen Storasysters projekt Hela Mig vill öka och sprida kunskapen om vad sexuellt våld påverkar sexualiteten och sexlivet hos personer mellan 13-25 år. Svara gärna på vår enkät som vänder sig till dig som har erfarenhet av sexuellt våld och som till följd av det upplever eller har upplevt sexualitetsproblematik. Du har genom dina erfarenheter kunskap som är ovärderlig för oss i Hela Mig att ta del av för att kunna utveckla projektet på ett så inkluderande sätt som möjligt.

Vi skulle därför uppskatta om tog dig tid att fylla i enkäten som handlar om sexualitetsproblematik till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Enkäten tar ungefär tre minuter att fylla i och du är självklart helt anonym. Du hittar enkäten HÄR. Tack för din hjälp!