1. sysselsättning
Jag arbetar som jurist på en humanjuridisk advokatbyrå.

2. Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsearbetet? 

Med mina juridiska kunskaper och mitt stora engagemang för föreningens vision vill jag främja föreningens långsiktiga arbete och sprida min kunskap och erfarenhet till såväl stödsökande som volontärer.